h

SP: “Vergoed ziektekosten chronisch zieken zoveel mogelijk.”

9 oktober 2018

SP: “Vergoed ziektekosten chronisch zieken zoveel mogelijk.”

Foto: rawpixel / pixabay.com

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad wil dat het geld dat beschikbaar is voor mensen met een handicap of langdurige ziekte ook daadwerkelijk aan hen ten goede komt. De gemeente verwacht dat van de 2,1 miljoen euro die voor hen in 2018 beschikbaar is, 400.000 euro overblijft. 

De SP wil dat het overgebleven geld aan het einde van het jaar alsnog wordt overgemaakt aan de mensen die met een laag inkomen rond moeten komen.

SP-raadslid Wim Koks:

“De mensen die het betreft maken extra kosten voor levensonderhoud. Deze kosten zijn onvermijdbaar, worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraar en vloeien rechtsreeks voort uit de ziekte of handicap. Het is niet meer dan rechtvaardig dit zoveel mogelijk te vergoeden.”

Het NIBUD stelt dat mensen met een handicap of langdurige ziekte ruim 1000 euro extra kosten voor levensonderhoud per jaar maken. Drie jaar geleden kregen mensen van het Rijk een tegemoetkoming in die kosten van gemiddeld 600 euro per jaar. Door bezuinigingen is het bedrag in 2017 door gemeente verlaagd naar 330 euro.

De SP vindt de huidige vergoeding van 330 euro veel te laag en wil dat geld wat overblijft wel aan de doelgroep wordt besteed. Ook wil de SP weten waarom het aantal aanvragen in 2018 fors is gedaald en of dit komt door de moeilijkheden bij het aanvragen.

U bent hier