SP Groningen

Fractie Blog: Jimmy Dijk

"Extra" geld voor de zorg?

22-04-2014Vorige week dinsdag werd bekend dat het kabinet 360 miljoen minder gaat bezuinigen op de zorg. Door te stellen dat zij 360 miljoen extra uittrekken voor de zorg verbloemen de VVD, PvdA en de gedoogsteuners D66, CU en SGP de draconische bezuinigingen op de langdurige zorg, de jeugdzorg en de begeleiding van mensen naar werk.

› Lees verder

Thuiszorg of belastingvoordeel voor rijken?

11-04-2014ROOD, jong in de SP stond vrijdagochtend bij Tussen Beide Markten met een grote weegschaal. De SP-jongeren lieten stadjers hiermee kiezen wat ze belangrijker vinden: het terugdraaien van de bezuinigingen op de thuiszorg of een belastingvoordeel voor hogere inkomens.

› Lees verder

SP: "Alles wat de solidariteit bevordert zullen we steunen."

10-04-2014Gisteravond besprak de gemeenteraad het verslag en de uitkomst van de D66-informateur Hayo Apotheker. Hieruit kwam naar voren dat D66, PvdA, VVD en GroenLinks het meeste vertrouwen in elkaar hebben en de SP buitenspel wordt gezet. Dit terwijl de SP als tweede partij en medewinnaar van de verkiezingen heeft aangegeven dat zij een plek in het stadsbestuur zou moeten krijgen.

› Lees verder
Fractie Blog: Mechteld van Duin

PvdA speelt met lot van uitgeprocedeerden

05-04-2014Afgelopen dinsdag maakte het kabinet van PvdA en VVD bekend dat het plan voor de strafbaarstelling van illegaliteit is ingetrokken. Hiermee is een maatregel van tafel die op grote schaal mensenrechten schendt. De SP, die zich jarenlang heeft verzet tegen de doorvoering van deze strafbaarstelling, heeft het politiek spel van PvdA en VVD met lede ogen aangezien en is blij en opgelucht.

› Lees verder

Jimmy Dijk: “Onbegrijpelijk dat SP buiten spel is gezet”

02-04-2014Informateur Apotheker heeft woensdagavond geconcludeerd dat de SP geen rol zal spelen in de inhoudelijke gesprekken om een nieuw college van B&W in Groningen tot stand te brengen. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt het onbegrijpelijk dat de SP buiten spel is gezet.

› Lees verder

ROOD steunt staking MBO-personeel

25-03-2014ROOD, jong in de SP was dinsdag 25 maart bij de staking van het mbo-personeel om de docenten succes te wensen. De SP-jongeren steunen de staking voor een betere cao. De leraren eisen onder andere werkdrukverlaging, meer zeggenschap op de werkvloer en regels voor het gebruik van flexcontracten.

› Lees verder

SP: Wij willen niet vanaf de zijlijn toekijken

25-03-2014Afgelopen maandag hield de gemeenteraad van Groningen een debat om de uitslag van de verkiezingen te duiden. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk maakte duidelijk dat de SP als tweede partij van Groningen een rol behoort te hebben in het stadsbestuur.

› Lees verder