h

Juist de overheid moet werken aan solidariteit

21 januari 2014

Juist de overheid moet werken aan solidariteit

Deze column is gepubliceerd in Groot Groningen op 21 januari 2014.

De komende weken vindt er op het stadhuis van Groningen een zogenaamde kerntakendiscussie plaats. Deze discussie gaat over de vraag waar de gemeente wel of niet over hoort te gaan. Dit is een puur politiek-ideologische discussie.

De VVD zal roepen dat de overheid moeten “Snoeien om te groeien”. Het CDA zal weer stellen dat de overheid aan obesitas leidt en D66 zal met onduidelijke teksten als “Anders Ja” aan komen zetten. Met name deze drie partijen zijn de afgelopen dertig jaar verantwoordelijk geweest voor tal van privatiseringen en het afstoten van taken door de overheid.

Volgens de SP is de gedachte van “Meer markt en minder overheid” een onnozele en kortzichtige gedachte. Dat blijkt wel uit het ontstaan van de financiële crisis waar we ons momenteel in begeven. Door graaiende bankiers alle vrijheid en vrij (gok)spel te geven, verkeert onze economie in de diepste crisis sinds de jaren dertig. Dat juist de overheid en dus de belastingbetaler voor meer dan veertig miljard euro de noodlijdende banken moet redden is het ironische van deze onnozele en kortzichtige gedachte.

Deze partijen hebben ook niets geleerd van de desastreuze gevolgen van de vermarkting van de zorg, het openbaar vervoer en de postbezorging. VVD, CDA en D66 zien nog steeds de noodzaak om meer taken af te stoten en verder te vermarkten. Daarnaast vinden zij dat de overheid meer ruimte moet bieden aan particuliere initiatieven uit de samenleving. Daar is toch niemand tegen.

Maar samenleven doe je niet alleen. Daarom hebben wij onze krachten gebundeld in een overheid. Een overheid, die niet zoals de markt normloos is, maar onze publieke waarden beschermt. Een overheid, die niet zoals de markt alleen rekening houdt met de korte termijn (winst), maar een overheid die rekening houdt met de lange termijn en het publieke belang.

Volgens de SP moet de discussie gaan over het verbeteren van de publieke sector. Kleinschalige voorzieningen in de buurt brengen de menselijke maat in de publieke sector en maken veel bureaucratische controle en toezicht overbodig. In een buurt met kleinschalige voorzieningen, winkels, voldoende speelruimte en een leuk buurthuis voelen mensen zich meer betrokken.

Wie zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen buurt is ook meer betrokken bij de medebewoners in de buurt. Dit is de overheid waar de SP voor kiest. Zo werkt de overheid aan menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en bovenal aan onderlinge solidariteit.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier