SP Groningen

RuG en Hanze te laks in huisvesten internationale studenten

22-09-2016Bij de start van het studiejaar heeft een grote groep internationale studenten geen huisvesting gevonden. Medewerkers van de Hanzehogeschool hebben deze studenten in huis moeten nemen, op de camping in het Stadspark staan kamperende studenten en zelfs auto's worden als slaapplaats gebruikt.

De SP heeft hierover, samen met Student en Stad en D66, opheldering gevraagd aan het college van B&W.

› Lees verder

SP reikt Rijksuniversiteit Groningen gouden WC eend uit

21-09-2016De Rijksuniversiteit Groningen kondigde bij de opening van het academisch jaar aan nog inniger te gaan samenwerken met bedrijven. Na professoren betaald door onder andere Shell en Gasunie en onderzoek betaald door Friesland Campina komt er nu ook een speciale decaan een dean of industry relations. Volgens de SP en haar jongerenorganisatie ROOD leidt deze innige samenwerking tot WC eend-wetenschap.

› Lees verder

Honderden steunbetuigingen voor Nationaal ZorgFonds op Stadjersmarkt

21-09-2016Afgelopen weekend verzamelden vrijwilligers voor het Nationaal ZorgFonds honderden steunbetuigingen om het eigen risico en de zorgverzekeraars af te schaffen. In Beijum en op de Stadjersmarkt sloten opnieuw veel Stadjers zich aan bij het initiatief.

› Lees verder

Omwonenden Park Selwerd dwingen behoud van bomen af

21-09-2016De plannen voor het sterk verbreden van het fietspad door Park Selwerd zijn flink aangepast. Door de protesten van omwonenden werd dit voorjaar de kap van meer dan 70 bomen tegengehouden. De SP pleitte daarna met de omwonenden voor inspraak van de buurt.

› Lees verder

Voorkom woningnood, bouw betaalbare huurwoningen

15-09-2016De uitverkoop van de sociale volkshuisvesting en de verhuurdersheffing die corporaties aan het Rijk moeten betalen creëren woningnood. Zolang Den Haag haar koers niet verandert moet de gemeente Groningen maatregelen nemen om woningnood te voorkomen.

Dit opinieartikel is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 15 september 2016.

› Lees verder