h

Stoppen tram heeft solidariteit gered

2 februari 2014

Stoppen tram heeft solidariteit gered

Eind september 2012 trokken de collegepartijen SP en D66 hun steun aan de tram in. Dit was voor SP-wethouder Jannie Visscher en de SP-fractie zeker geen gemakkelijke keuze. Maar de financiële situatie van de stad was veel slechter geworden door de economische malaise.

 

Hierdoor moest er flink worden afgeboekt op bedrijventerreinen en Meerstad. Dan ontkom je er niet aan om te kiezen: de tram of de voorzieningen. Hierdoor werd het volgens de SP onverantwoord om door te gaan met de aanleg van de tram. De keuze om te stoppen was een moeilijke keuze, omdat deze zwaar zou vallen bij de collegepartijen GroenLinks en de PvdA. Maar de keuze tussen voorzieningen of de tram was een gemakkelijke.

De SP koos ervoor om het geld voor de tram in te zetten voor onze wijken, goede zorg en sociaal beleid.

De keuze van de SP en D66 leidde tot de val van het college en het vertrek van twee PvdA-wethouders en één GroenLinks-wethouder. De raadsfracties van de PvdA en GroenLinks bleven voorstander en waren liever doorgegaan met de aanleg van de tram.

Maar de financiële tekorten, die de doorzettende economische malaise ook in 2013 veroorzaakte, hadden we met de aanleg van de tram alleen maar kunnen oplossen door een sociale kaalslag te veroorzaken.

Dat besef lijkt breder gedragen dan alleen door de SP en D66. Anderhalf jaar later vindt ruim 70 procent van de Stadjers het verstandig dat het project tram gestopt is. Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, die zaterdag in het DvhN werd gepubliceerd. Ook de GroenLinks-stemmers geven aan dat het stoppen van de tram een goed besluit is geweest. Maar liefst 72 procent zegt het er mee eens te zijn dat de tram niet is doorgegaan. Peilingen blijven peilingen. Toch ondersteunt dit de keuze van de SP om het geld voor de tram in te zetten voor het redden van de solidariteit.

Reacties

Solidariteit en leefbaarheid zijn belangrijker als de tram. Wordt het in de toekomst financieel beter dan kan men extra gelden vrij maken.

Regiotram door de stad was zo wie zo zeer discutabel, blij de keuze is gemaakt voor sociaal beleid inplaats van ambitieuse weerstand opwekkende plannen zoals de regiotram.
Geeft de burger moed..
Hoop dat de komende transitie ook voor socialer beleid op het gebied van jeugdzorg en jongerenvoorzieningen gaat zorgen, daar kan de samenleving echt beter van worden..

Als de SP niet voor het pluche had gekomen waren er geen miljoenen verspilt aan de voorbereidingen van de tram.

U bent hier