h

Schone schijn en Brusselse bemoeizucht

3 mei 2014

Schone schijn en Brusselse bemoeizucht

Afgelopen vrijdag was ik op het station in Groningen en moest ik naar het toilet. Daar verbaasde ik mij dat ik geen €0,50 hoefde te betalen, zoals gebruikelijk. Ik vroeg de WC-juffrouw naar de reden hiervoor en raakte in gesprek. Ondertussen werden we regelmatig onderbroken door reizigers die haar bedankten voor het gratis toiletbezoek: “Bedank mij niet, daarvoor moet je de NS bedanken” was daarop telkens haar reactie.

Ze vertelde dat de NS dit had ingesteld om reizigers een compensatie te bieden voor de vieze treinen. De staking van de schoonmakers zorgt ervoor dat de treinen erg vies zijn en dat is natuurlijk geen goede reclame voor de NS. Het is niet dat de toiletjuffrouw de reizigers geen gratis toiletbezoek gunt, maar ze laat zich uit over de schone schijn die de NS ophoudt:

“Zij willen een goede beurt maken bij de reizigers door ons geen geld te laten vragen, maar vertellen er niet bij dat ze ons er volgend jaar uitgooien. Ik vind dat ontzettend hypocriet.”

De NS wil vanaf 2015 de stationstoiletten Europees gaan aanbesteden. Het familiebedrijf dat daar al 40 jaar zit wordt er dan uitgegooid. Dit zal volgens de NS leiden tot een “kwaliteitsslag”, maar het familiebedrijfje zorgt al 40 jaar voor schone en goede toiletten. Er is geen enkele reden om dit Europees aan te besteden. Dit leidt juist eerder tot kwaliteitsverlies. De drang om alles steeds maar Europees te willen aanbesteden is een slechte ontwikkeling. Europa hoort niet te gaan over zoiets als de stationstoiletten in Groningen. Dat kunnen wij prima zelf.

Gelukkig kunnen we 22 mei onze stem laten horen over Europa. Vindt u nou ook dat zulk soort regels vanuit Europa belachelijk zijn? Dat we moeten samenwerken waar dat nodig is, maar dat we zelf moeten beslissen over onze pensioenen, onderwijs, zorg en sociale zekerheid? Dan stemt u 22 mei het best op de SP. Waar D66 en GroenLinks pleiten voor één grote Superstaat waarin grote bedrijven het voor het zeggen hebben en dit soort familiebedrijfjes de nek om wordt gedraaid, pleit de SP voor een ander Europa: Superstaat nee, samenwerken ja!

Eerder startte de SP samen met het familiebedrijf een petitie om de stationstoiletten niet Europees aan te besteden. Er zijn inmiddels al een paar duizend handtekeningen.

U bent hier