h

SP opent aanval op groeiende loonkloof met Strijd voor 10

26 februari 2017

SP opent aanval op groeiende loonkloof met Strijd voor 10

Foto: SP Groningen
Zaterdag 25 februari kwam SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut naar  Groningen om met een volle zaal in gesprek te gaan over de strijd die de SP is gestart voor een stijging van het minimumloon en uitkeringen met 10 procent. Karabulut is in de Tweede Kamer woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staat op plaats 5 van de kandidatenlijst van de SP.

Sadet Karabulut:

"Dankzij het kabinet Rutte-Asscher hebben de afgelopen jaren juist de mensen met een kleinere portemonnee de rekening van de crisis betaald. Of je nou jong of oud bent, als je het minimumloon ontving of in een uitkering zat, dan betaalde je de rekening. Na de kaalslag van Rutte is het tijd voor de inhaalslag van de SP.

Daarom moeten het minimumloon, de AOW en de uitkeringen met 10% omhoog. Door de verhoging van het minimumloon zullen ook de lonen daarboven gaan stijgen waardoor grote groepen mensen meer te besteden krijgen."

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder de duizend grootste bedrijven van Nederland blijkt dat in 2010 de salarissen van de vijf topverdieners per bedrijf 5,5 keer zo hoog waren als het salaris van de doorsnee werknemers bij deze bedrijven. In 2015 was dat zelfs 6,1 keer zo hoog. Een stijging van deze loonkloof met 11%. Daarnaast zijn sinds 2005 de inkomens van maar liefst 80% van de Nederlanders erop achteruit gegaan. Dit terwijl de rijkste 20% er wel op vooruit ging.

Karabulut:

‘Wij kiezen voor de 80% van de Nederlanders die de klappen heeft gekregen. Ondanks de crisis hebben we nu meer miljonairs dan ooit. Terwijl de bankiers op de Zuidas alweer de champagnekurken laten poppen zoeken elke dag nog meer dan 500.000 Nederlanders en baan. Nu moet geïnvesteerd worden in groei voor iedereen, door een investeringsplan. In hogere lonen en lagere huren. In het afschaffen van het eigen risico. In het helpen van kleine ondernemers. En in een loongolf. We beginnen met de laagste inkomens, maar uiteindelijk profiteren grote groepen Nederlanders hiervan. Onze strijd voor tien begint hier!’

U bent hier