h

SP: 'Geen lobbyist voor gemeente Groningen in Den Haag.'

8 februari 2018

SP: 'Geen lobbyist voor gemeente Groningen in Den Haag.'

Gemeente Groningen wil een duurbetaalde lobbyist in Den Haag. Andere gemeenten en regio’s hebben ook een dergelijk figuur rondlopen, dan kun je als gemeente Groningen toch niet achterblijven is de argumentatie. De SP vindt dat er genoeg andere middelen zijn om de Groningse belangen in Den Haag aan de man te brengen: samenwerken zal daarbij het uitgangspunt moeten zijn op basis van politieke keuzes, niet concurreren met andere gemeenten om potjes van het rijk.

Het college gaat mee in de neiging om de overheid als bedrijf te zien, want de gemeente moet volgens het college ons 'stedelijk merk in de markt zetten'.

SP-raadslid Bob de Greef: 

"Door een lobbyist te laten netwerken, borrelhoppen en pitches doen (korte presentatiepraatjes), verwordt politieke keuzes maken tot vriendjespolitiek. We kunnen veel beter samen optrekken met de provincie en Groninger gemeenten om bijvoorbeeld het Deltaplan voor Groningen van de grond te krijgen. Hiervoor is brede steun bij maatschappelijke organisaties (Groninger Bodembeweging, Milieudefensie en het Groninger Gasberaad) én bij de bevolking.”

De burgemeester beweerde tijdens het debat echter dat het intensieve lobbytraject dat de gemeente heeft gevoerd, gezorgd heeft voor erkenning van de situatie in Groningen.

De Greef hierover:

"Onzin. De aardbevingen, de actiegroepen en de massale opkomst bij de fakkeltochten hebben het kabinet onder druk gezet, niet de lobbyisten in Den Haag."

U bent hier