h

SP: Onderzoek 10-puntenplan armoedebestrijding Voedselbank

14 mei 2018

SP: Onderzoek 10-puntenplan armoedebestrijding Voedselbank

Foto: Pascal Maramis / flickr.com

De SP vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om het 10-puntenplan van de Voedselbank te onderzoeken. De Voedselbank Groningen heeft een tienpuntenplan gepresenteerd om armoede structureel te verlichten. De reden is dat veel mensen in Groningen in armoede leven en 20% van de Groningse kinderen in armoede opgroeit. Ook de SP-fractie vindt dat een structurele en brede aanpak nodig is om armoede te bestrijden.

Een aantal punten uit het plan van de Voedselbank bieden volgens de SP mogelijkheden. Zo wil de SP dat het traject van schuldsanering versneld wordt, dat torenhoge incassokosten voorkomen en verboden worden en dat het verplichte eigen risico wordt meeverzekerd in de collectieve zorgverzekering voor minima. Daarnaast vraag de SP opheldering bij het college van B&W over de tekorten die bij de Voedselbank ontstaan voor het leveren van schoolontbijt aan kinderen

SP-raadslid Mechteld van Duin: 

“De tweedeling groeit en zorgt voor veel armoede. 1 op de 7 gezinnen leeft in armoede en 1 op de 5 kinderen groeit in armoede op. Na Rotterdam heeft de gemeente Groningen de meeste mensen die zo weinig verdienen dat ze het risico lopen onder de armoedegrens te belanden.”

De SP vindt dat de de gemeente er alles aan moet doen om te voorkomen dat mensen in hun bestaanszekerheid worden bedreigd.  

U bent hier