h

Nieuwe raad betekent afscheid van drie gewaardeerde raadsleden

31 mei 2022

Nieuwe raad betekent afscheid van drie gewaardeerde raadsleden

Foto: SP

Afgelopen maart namen we tijdens een ledenvergadering afscheid van drie raadsleden: Wim Koks, Bob de Greef en Jurrie Huisman. De afgelopen jaren hebben zij zich uitermate succesvol ingezet voor een beter en socialer Groningen.  

Bekijk hier een compilatievideo over Wim, Bob en Jurrie:

Wim Koks was al geruime tijd actief in de Groningse politiek, sinds 2014 raadslid voor de SP, en tevens al vele jaren Tribune-bezorger. Hij zorgde voor behoud van het busvervoer in zowel de binnenstad als meerdere buitenwijken, stelde veel problemen in het WMO-vervoer aan de kaak en hield zich bezig met een leefbare en toegankelijke binnenstad.  

Ook richtte hij zich op een gezond en leefbaar Hoogkerk: door kritisch te kijken naar de werkzaamheden van de chemische producent Icopal en recyclingsbedrijf Scheffer, die beiden veel overlast en vervuilde lucht veroorzaakt in de omgeving.  

Daarnaast streed hij voor het behoud van betaalbare sportscholen, hield hij zich bezig met al het verkeer in onze gemeente, deed hij voorstellen voor betere jeugdzorg zonder marktwerking, onderwijs en betere opvang voor daklozen en andere kwetsbaren.  

Wim geeft aan het meest trots te zijn op zijn aandeel in het feit dat kindervakantieactiviteiten nu in veel meer wijken plaatsvinden waardoor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen een stapje dichterbij komen. 

Bob de Greef was raadslid sinds 2014 en was al ruim daarvoor actief in onze lokale afdeling als organisatiesecretaris en tevens zeer actieve SP'er. In zijn raadsperiode heeft hij de hondenbelasting kunnen afschaffen, met succes zich actief kunnen verzetten tegen Diftar en stelde de slechte keuze voor privatisering van de gemeentelijke ICT al vroeg aan de kaak.  

Ook zorgde hij ervoor dat de straatverlichting Bloemenbuurt weer ging werken, trok hij vaak aan de bel over problemen die Groningers hadden met het Noordelijk Belastingkantoor, diende hij een voorstel in voor meer aandacht voor vakkrachten in Groningen en hield het gemeentebestuur scherp bij geld dat elk jaar weer op de planken blijft liggen.  

Ook bracht hij in raad veel zaken aan het licht rondom schimmel, tocht en vocht in sociale huurwoningen. Iets wat hij nu nog actiever is gaan doen, met hulp van de huidige raadsleden. 

Jurrie Huisman was sinds juni 2021 raadslid en was daarvoor al actief voor onze hulpdienst. Hij is in zijn relatief korte raadsperiode een flink aantal zaken onder de aandacht kunnen brengen: betaalbare sporttarieven voor kinderen en jongeren, het regelen van 750 euro compensatie voor aardbevingsgedupeerden die anders buiten de boot zouden vallen, behoud van sociale kunstateliers en beter loon voor cruciale werkers in Groningen.

Daarnaast kon hij snel schakelen door veel zaken die opgevangen vanuit de hulpdienst bij de raad in te brengen. Een voorbeeld hiervan is het verruimen van de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen naar aanleiding van de hogere energietarieven. Net als Bob houdt hij zich nu intensief bezig met huurders om de wijken waarin zij wonen te verbeteren. Daarnaast leidt hij nog steeds de hulpdienst van de afdeling Groningen. 

Wim, Bob en Jurrie zijn geen raadslid meer maar zijn zeker niet gestopt met hun vrijwilligerswerk bij de SP. Wij zijn daar heel blij om en hopen hen nog vele vele jaren te zien in onze uitdaging om Groningen elk dag socialer en beter te maken. 

U bent hier