h

Bewoners De Poffert in actie tegen te hard rijden

15 juli 2022

Bewoners De Poffert in actie tegen te hard rijden

Foto: SP

Afgelopen woensdag hebben bewoners van De Poffert en SP raadslid Hans de Waard aan wethouder Philip Broeksma een grote gele flitspaal gegeven. Bewoners van De Poffert hebben namelijk al jaren last van te hard rijdend verkeer door hun woonplaats. Uit onderzoek wat uitgevoerd is door de politie bleek dat veruit het grootste deel van het verkeer te hard rijd. De bewoners gaan graag het gesprek aan om samen met de gemeente tot een oplossing te komen.

Tot nu toe hebben de bewoners niet het idee dat de gemeente naar ze luistert. In 2018 is door de SP-fractie in de gemeenteraad al aandacht gevraagd voor dit probleem. Er zou verbetering komen en er zijn kleine maatregelen genomen. Zo zijn er strepen op de weg geschilderd die auto’s zouden moeten afremmen. Dit heeft echter niet geholpen. Bewoner Kees de Bock: “Die strepen hebben maar korte tijd gewerkt. Nu hebben automobilisten ze al niet meer door en rijden ze weer veel te hard. We hopen dat de gemeente met andere oplossingen komt, voordat er iemand in het Hoendiep gereden wordt.”

Na de uitreiking gingen bewoners en de wethouder met elkaar in gesprek. Na het uitleggen van de situatie heeft wethouder Broeksma toegezegd dat er opnieuw naar de situatie gekeken wordt en dat daarbij contact met de bewoners opgenomen wordt. SP-raadslid Hans de Waard: “Erg goed dat de wethouder deze toezeggingen heeft gedaan. Dit laat weer zien dat een kleine actie ook een groot effect kan hebben. We zijn er nog niet, maar de eerste stappen naar een veilige verkeerssituatie in De Poffert zijn hiermee gezet.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier