h

SP en PvdD: ‘college moet loonkloof bij de gemeente dichten’

9 december 2022

SP en PvdD: ‘college moet loonkloof bij de gemeente dichten’

Foto: SP

Het salaris van vrouwen die bij de overheid werken ligt gemiddeld 6
procent lager dan bij mannelijke collega’s. Dit is ongeveer 2 euro
minder per uur. De Partij voor de Dieren en de SP willen dat het college van B&W actie onderneemt om de loonkloof bij de gemeente te dichten.

De fracties hebben samen vragen schriftelijk vragen gesteld en willen dat het college laat onderzoeken hoe de mogelijke inkomensverschillen eruit zien bij de gemeente Groningen. Volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk kan de gemeente bovendien nog andere zaken doen om de lonen te verhogen en de kloof te dichten:

"Werk met een bescheiden uurloon, zoals schoonmaakwerk, huishoudelijke zorg en kinderopvang wordt vaak door vrouwen gedaan. Dat zijn allemaal zaken waar de gemeente invloed op kan hebben. Als daar de lonen verhoogd worden maak je ook het verschil kleiner. Bovendien is het met de huidige inflatie nodig om de lonen te verhogen."

Reactie toevoegen

U bent hier