h

BEWONERS PORTIEKFLATS PADDEPOEL-ZUID BEREIDEN ACTIEPLANNEN VOOR

7 januari 2023

BEWONERS PORTIEKFLATS PADDEPOEL-ZUID BEREIDEN ACTIEPLANNEN VOOR

Foto: SP

Afgelopen zaterdag hebben bewoners van de portiekflats in Paddepoel-Zuid samen met de SP actieplannen voorbereid. De bewoners van de 240 woningen wachten al jaren op renovatie en reparatie van hun balkons. Volgens de bewoners en de SP moet corporatie Lefier sneller gaan renoveren en repareren. Daarom hebben de bewoners en de SP actieplannen in de richting van Lefier gemaakt. Daarnaast willen de bewoners binnenkort met de gemeenteraad in gesprek over de plannen voor wijkvernieuwing en het renoveren van hun buurt en woningen.

Huurder Habon: “Wij betalen allemaal netjes de huur en krijgen er gebrekkige woningen voor terug. We hebben last van slechte isolatie en achterstallig onderhoud waardoor ook de leefomgeving verloedert.” Ook huurder Chantal vindt dat er door corporatie Lefier te lang wordt gewacht en dat er nu iets moet gebeuren. “Om Lefier duidelijk te maken dat vele huurders uit de buurt het zat zijn, hebben wij samen met de SP verschillende acties voorbereid. Lefier moet inzien dat ze meer vaart moeten maken.” Aldus huurder Chantal.

Volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk kan er ook meer vaart gemaakt worden. “De noodzaak voor renovatie is helder en de huurders willen het heel graag. Daarnaast hebben corporaties met het afschaffen van de verhuurdersheffing weer meer geld te besteden.” Volgens de SP kan en moet er in de wijkvernieuwingsplannen voorrang gegeven worden aan buurten zoals Paddepoel-Zuid. “In deze buurten zijn de gevolgen van Rijksbezuinigingen op de volkshuisvesting het meest zichtbaar. Het afschaffen van de verhuurdersheffing en het voornemen voor wijkvernieuwing maken het mogelijk deze woningen en buurten te verbeteren.” Aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. 

Reactie toevoegen

U bent hier