h

Groningse studenten neem een voorbeeld aan Amsterdam

2 maart 2015

Groningse studenten neem een voorbeeld aan Amsterdam

Foto: De Nieuwe Universiteit Groningen

Nadat studenten van de Universiteit van Amsterdam dagen lang het Bungehuis bezet hielden, werd gisteravond door honderden studenten, promovendi en docenten het Maagdenhuis bezet. De actievoerders, verenigd in ‘De Nieuwe Universiteit’ eisen meer democratische zeggenschap op de universiteit.

Dit opiniestuk is gepubliceerd in de Universiteitskrant op 2 maart 2015.

Een veelgehoorde kreet:

“de academische gemeenschap is van ons en de samenleving, niet van de bestuurders!”.

Is dit de vonk die het studentenactivisme doet oplaaien?

Het manifest van De Nieuwe Universiteit is een aanklacht tegen de manier waarop in de afgelopen jaren het beleid van de universiteiten is vormgegeven: zonder inspraak van de academische gemeenschap. Deze heeft geen inspraak gehad in zogenaamde ‘rendementsverhogende maatregelen’ zoals de bachelor-master structuur, de ‘harde knip’, het bindend studieadvies of het afschaffen van ‘onrendabele studies’. Bovendien is de medezeggenschap van universiteitsraden steeds verder uitgekleed.

Ook in Groningen voert het ‘rendementsdenken’, waarin studenten zo snel mogelijk door hun studies heengeslagen moeten worden, de universiteit krijgt immers per afgestudeerde studenten betaald, de boventoon. Oftewel: kwantiteit gaat boven kwaliteit. Waardoor het niet gaat om wetenschappelijke vooruitgang maar om de output gaat. Vorig jaar nog werden enkele kleine studies aan de faculteit letteren gesloten. Het bindend studieadvies, waarvan collegevoorzitter Poppema zich groot voorstander toonde, werd in 2009 doorgevoerd. Dit terwijl in een referendum van ROOD, de GSb en verschillende studentenverenigingen duizenden studenten aangaven hier tegen te zijn.

Onlangs liet het College van Bestuur van de RuG zich nog van zijn meest ondemocratische kant zien door de Starbucks toe te laten in de universiteitsbibliotheek, waarbij het nota bene de universiteitsraad buitenspel zette. De academische gemeenschap in Groningen heeft alle redenen om een voorbeeld te nemen aan de actievoerders in Amsterdam. Zeggenschap op en over onze universiteit moet terug worden genomen door studenten, promovendi en docenten.

Het hoger onderwijs heeft als taak kritische geesten op te leiden waarmee de maatschappij toekomstige uitdagingen aankan. Daarbij hoort volledige zeggenschap over de organisatie en inhoud van het onderwijs en onderzoek. Academici onderwerpen aan een regime waarin alleen rendementen, ratings, ranglijsten en output tellen werkt contraproductief. Wetenschappelijke ontdekkingen zijn vaak een product van toeval, een proces dat tijd vergt. Met een eenzijdige focus op rendementen wordt wetenschappelijke vooruitgang doodgeslagen.

De studenten in Amsterdam hebben een golf doen ontstaan. Het is nu aan studenten in Groningen en de rest van Nederland deze golf te berijden. Om zeggenschap in het hoger onderwijs terug te winnen. Maar belangrijker nog, om de maatschappelijke waarde van de academische gemeenschap terug te winnen. Iedere maandagavond om 19:00 uur komen studenten in Groningen onder de noemer ‘de Nieuwe Universiteit’ samen in de UB voor een actieoverleg. Iedereen die zich wil inzetten voor een democratischere universiteit is daarbij van harte uitgenodigd.

  • Floor Mertens, psychologiestudent & organisator ‘De Nieuwe Universiteit Groningen’
  • Alexandre Cabrita, student technische natuurkunde & organisator ‘De Nieuwe Universiteit Groningen’
  • Martin Kaiser, psychologiestudent & organisator ‘De Nieuwe Universiteit Groningen’
  • Daan Brandenbarg, promovendus UMCG & voorzitter SP Groningen

U bent hier