h

Daan Brandenbarg

4 januari 2024

SP en GroenLinks: "Rente op sociale leningen moet omlaag"

Foto: Robin Reitsema

De rente op sociale leningen moet omlaag. Dat stellen de fracties van de SP en GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen. Zij hebben schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. De aanleiding was een onderzoek van de NOS waaruit bleek dat de rente in Groningen hoog is vergeleken met andere gemeenten. De rente op deze leningen is in Groningen 8%. Deze leningen zijn bedoeld voor mensen die leven van minder dan 130% van het sociaal minimum en nergens anders een lening kunnen krijgen.

Lees verder
9 november 2023

SP verheugd met extra geld voor armoedebestrijding en investeringen in buurten

Foto: SP

De SP fractie is tevreden met de plannen van het college van burgemeester en wethouders. Dat zei SP-fractievoorzitter Daan Brandenbarg in de gemeenteraad tijdens de bespreking van de begroting. Het stadsbestuur van GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie stelt daarin onder andere flink extra geld voor armoedebestrijding beschikbaar, investeert fors in wijkvernieuwing van de noordelijke wijken en richt onder andere een eigen energiebedrijg op.

Lees verder
1 november 2023

SP: “Directe kwijtschelding afvalstoffenheffing forse lastenverlichting voor mensen met bescheiden inkomen”

Vanaf 2024 kent de gemeente direct volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing toe voor mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dat staat in de ontwerpbegroting 2024 van de gemeente. Volgens SP-fractievoorzitter Daan Brandenbarg is dit een grote stap: “Mijn partij pleit hier al jaren voor, dus zijn erg trots op. Waar de gemeente Groningen vroeger onderaan het lijstje bungelde van gemeente qua tijd tot toekenning, loopt ze nu voorop. Dat is grote winst voor mensen die het geld niet kunnen missen.”

Lees verder
19 juli 2023

SP roept op tot maatschappelijke coalitie voor actie richting Den Haag

Foto: Robin Reitsema

"Het is geen natuurramp geweest, geen toeval of pech, dat onze overheid is afgebroken. Dat is een welbewust politiek project geweest, met een bijbehorende ideologie." Dat zegt Daan Brandenbarg, fractievoorzitter van de SP Groningen, tijdens het voorjaarsdebat. Hij roept op om samen een einde te maken aan de jarenlange afbraak van de publieke sector, die in Groningen en de rest van het land heeft geleid tot een geërodeerde overheid. Een overheid die steeds minder kan.

Lees verder
5 juni 2023

SP-fractie blij met eerste stappen naar gemeentelijk energiebedrijf

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad van Groningen over de eerste plannen voor een gemeentelijk energiebedrijf. Deze ‘exploitatiemaatschappij duurzame energie’ zal de energie uit de toekomstige zonne- en windparken in de gemeente gaan verkopen. De opbrengsten daarvan komen in een fonds waarmee andere maatregelen, zoals isolatie van woningen, gefinancierd kan worden. SP-fractievoorzitter Daan Brandenbarg is er blij mee: “Dit is een goede eerste stap. We zorgen er zo voor dat de opbrengsten van energieprojecten bij de inwoners van onze gemeente terechtkomen, in plaats van in de zakken van de aandeelhouders van commerciële zon en windboeren.”  

Lees verder
24 november 2021

SP-voorstel maakt woningisolatie en zonne-energie voor meer mensen mogelijk

De SP vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om hun woning te isoleren of te voorzien van zonnepanelen. Dat bracht de SP in tijdens de bespreking van het warmtetransitieplan en de strategie voor zon op daken in de gemeenteraad.

Lees verder
10 november 2021

SP: “Stel meer geld voor armoedebestrijding, werkgelegenheid en woningisolatie beschikbaar”

Foto: SP

De SP wil dat de gemeente meer investeert in armoedebestrijding, begeleiding naar werk en het isoleren van woningen van mensen die dat niet zelf kunnen betalen. Hiervoor deden de socialisten meerdere voorstellen tijdens de bespreking van de gemeentebegroting voor 2022.

Lees verder
6 januari 2021

SP-fractie: “Investeer in dorpen en stadswijken, niet alleen in binnenstad”

Foto: Flickr / flickr.com

Woensdag spreekt de gemeenteraad over extra investeringen in de Grote Markt. Later op de avond komt ook het nieuwe groenplan “Vitamine G” ter sprake. Volgens de SP-fractie toont dit nogmaals aan hoe het college van burgemeester en wethouders haar aandacht teveel richt op de binnenstad en niet op de dorpen en stadswijken. Volgens de socialisten leidt deze focus tot grotere verschillen in de gemeente. Zij willen meer investeringen in groene wijken en dorpen.

Lees verder
24 december 2020

Bewoners Vinkhuizen en SP behalen succes: tientallen schimmelwoningen worden aangepakt

Foto: SP

Na jaren strijd worden ruim 60 huurwoningen in de Groningse wijk Vinkhuizen aangepakt. De SP en de bewoners zijn blij dat de woningen eindelijk worden aangepakt maar vinden het jammer dat er zo lang strijd voor gevoerd moest worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier