h

Daan Brandenbarg

30 mei 2018

Huurders Vinkhuizen presenteren schimmelzwartboek aan Nijestee

Foto: SP

Woensdag 30 mei presenteerden huurders uit Vinkhuizen een schimmelzwartboek aan hun woningcorporatie Nijestee. In de afgelopen maand werden door huurders en de SP tientallen foto’s opgehaald van problemen met schimmel in hun woningen.

Lees verder
23 februari 2018

Sloop Oosterpoort over tien jaar is nog geen gelopen race (interview)

Foto: ZanderZ

Op herhaaldelijk aandringen van de SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wordt nu ook in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van De Oosterpoort op de huidige locatie. Daarmee wordt onderzocht wat het kost om het huidige gebouw te renoveren, maar ook wat dat betekent voor de toekomstambities van De Oosterpoort. We spreken erover met SP-raadslid Daan Brandenbarg.

Lees verder
23 oktober 2017

SP vraagt openheid over contacten tussen gemeente en tabaksindustrie

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld waarin ze openheid van de gemeente Groningen vraagt over contacten met de tabaksindustrie.

Lees verder
4 oktober 2017

Lekker vernieuwend pitchen in een elitedemocratie

Begin november is weer het jaarlijkse inspiratiefestival Let’s Gro. Dat festival wordt dit jaar voor de tweede keer afgesloten met een “Open Raad”. Tijdens die Open Raad kunnen inwoners van de stad hun idee komen “pitchen” voor gemeenteraadsleden. Vorig jaar liet de SP-fractie al weten hier niet bij aanwezig te zijn maar de wijk in te gaan.

Lees hier en hier waarom. Dat kwam ons op kritiek te staan, want het kon toch allebei en “dit was toch zo’n leuk initiatief”. En juist dat laatste argument raakt kant noch wal. Wij wegen namelijk altijd zorgvuldig af waarom we iets doen, we doen dingen niet alleen omdat iets “zo lekker vernieuwend is”.

Lees verder
14 september 2017

SP: “Noodzaak nieuwe locatie Oosterpoort niet overtuigend”

Woensdagavond sprak de gemeenteraad over de toekomst van de Oosterpoort. Bij het popcentrum is sprake van flink achterstallig onderhoud. Volgens partijen in de gemeenteraad moet de Oosterpoort daarom over 10 jaar een nieuw onderkomen krijgen. De SP is daar niet van overtuigd.

Lees verder
12 juli 2017

Zeggenschap wordt niet gegeven maar afgedwongen, en dat is maar goed ook

Foto: SP Groningen

Ongeveer een half jaar geleden vond in Groningen de eerste “open raad” plaats. In een paar minuten konden Stadjers, na een voorselectie, hun ideeën presenteren voor gemeenteraadsleden. Ideeën konden geadopteerd worden door raadsleden om verder uitgewerkt te worden. De SP-fractie deed destijds niet mee, maar ging in plaats daarvan de wijk Selwerd in om bij mensen aan te bellen en te praten over hun buurt, hun wijk, hun stad. Een manier van werken die voortkomt uit de analyse dat echte democratische vernieuwing alleen afgedwongen kan worden. Dat betogen we in dit stuk.

Lees verder
5 februari 2017

SP trapt campagne af – Stadjers slaan eigen risico aan stukken

Foto: SP Groningen
Zaterdagmiddag startte de SP met tientallen activisten haar campagne op de Vismarkt in Groningen. Stadjers konden symbolisch het eigen risico kapot slaan op de boksbal van het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico is een van de speerpunten voor de SP de komende verkiezingen. Daarnaast pleit de partij voor lagere huren en 10% verhoging van het minimumloon. In Stad en Ommeland ging de top 30 SP-kandidaten in gesprek met bewoners op zogenaamde huiskamerbijeenkomsten.

Lees verder
8 januari 2017

SP Groningen trapt met 80 vrijwilligers campagne af


Afgelopen zaterdag heeft de SP Groningen op de nieuwjaarsbijeenkomst samen met 80 actieve leden het startschot geven voor een knallende verkiezingscampagne. De aanwezige leden werden per videoboodschap toegesproken door SP-lijsttrekker Emile Roemer, die vanwege de weersomstandigheden niet aanwezig kon zijn. Roemer liet de aanwezige leden weten dat hij samen met alle actieve SP’ers klaar is om te knokken voor verandering in Nederland.

Lees verder
12 november 2016

SP verkiest wijk boven Open Raad

Zaterdag 12 november organiseerde de gemeenteraad van Groningen in het kader van het ideeënfestival Let's Gro een open raad. Dan konden Stadjers ideeën komen ‘pitchen’ –een korte presentatie van 1 minuut- voor raadsleden.

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen ziet grote bezwaren bij deze vorm van zeggenschap en kiest voor een andere vorm om Stadjers te betrekken. Daarom trokken de socialisten de wijk Selwerd in om bewoners te vragen naar hun ideeën voor hun stad en hun buurt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier