h

Dagelijkse bedreigingen

12 januari 2015

Dagelijkse bedreigingen

Ik word gelukkig niet fysiek bedreigd. Iedere dag leef ik in vrijheid. Soms worden mij beperkingen opgelegd waar ik het niet mee eens ben. Soms pleit ik voor beperkingen van vrijheden van enkelen waardoor anderen meer vrijheden krijgen. Hier zijn mensen het dan niet altijd allemaal met mij over eens.

Als volksvertegenwoordiger strijd ik voor de idealen van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In mijn strijd voor deze idealen bots ik geregeld met mijn politieke tegenstanders. Dit leidt zo nu en dan tot harde, en heel af en toe, tot keiharde confrontaties. Maar confrontaties op de inhoud en op basis van argumenten. Alleen zo kan en wil ik mensen echt overtuigen. Dat doen mijn politieke tegenstanders ook, met hun ideeën. Zo hoort dat ook. Een strijd van ideeën.

Deze week werd men (wederom) geshockeerd door terreur in Parijs. Dat veroorzaakt angst en is bedreigend. Angst is een manier om macht te verwerven. Een verkeerde manier om macht te verwerven. Mensen die terreur gebruiken om door middel van angst macht te verwerven kunnen dat blijkbaar niet op basis van een strijd van ideeën. Daar ligt hun zwakte. En daar ligt juist de kracht van onze democratische samenleving.

Onze democratische samenleving moet permanent beschermd worden tegen dagelijkse bedreigingen. Dagelijkse bedreigingen zoals racisme, terrorisme, tweedeling en scheve machtsverhoudingen. Deze bedreigingen voorkomen we niet door meer veiligheidsmaatregelen, of door landen en steden te bombarderen en al helemaal niet door groepen mensen buiten de samenleving te sluiten en hun geloof de oorlog te verklaren.

Onze democratische samenleving beschermen we door botsende waarden in de strijd om ideeën met elkaar te bediscussiëren. En zeker niet alleen in de politiek. Maar vooral en bovenal op straat, op school, met vrienden en buren, in kerken en moskeeën, in kranten en op tv, thuis aan tafel of in de kroeg. Daar beschermen wij onze democratische samenleving.

Woensdag werden we geshockeerd door terreur in Parijs, donderdag stonden overal in Nederland en de rest van de wereld mensen op straat om zich solidair te verklaren met de slachtoffers in Parijs. Daarnaast demonstreerden zij voor persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Deze eenheid en saamhorigheid toonde de kracht van onze democratische samenleving. Die moeten we beschermen. Dagelijks, overal en altijd, met ideeën, woorden en met strijd.

U bent hier