h

Reces?

26 juli 2017

Reces?

Foto: SP Groningen

In de zomer stopt de gemeenteraad van Groningen met vergaderen, net als vele andere gemeenteraden. Dit noemt men “het reces”. Voor SP’ers is dit het moment om meer dan anders de buurt in te gaan. In de zomer is het langer licht, zijn mensen buiten op straat of in de tuin en hebben meer contact met hun buurtgenoten. Ideaal om dan in gesprek met bewoners te gaan over hun leef-, woon- en werkomgeving. Vanavond gingen we met bewoners langs de deuren in de Grunobuurt (foto boven) en in Cortinghborg (foto onder).

In de Grunobuurt wil woningbouwcorporatie Nijestee woningen slopen en het terrein braak laten liggen zonder dat ze er concrete nieuwbouwplannen voor hebben. Bewoners kunnen niet zomaar een andere woonruimte vinden en willen niet eerder dan noodzakelijk uit hun woningen. Deze boodschap hebben zij eerder op een bijeenkomst met 60 bewoners aan Nijestee overgebracht. Omdat de boodschap niet geland lijkt te zijn, komen bewoners in actie en hebben alternatieve sloop- en nieuwbouwplannen gemaakt. Dit alternatief met handtekeningen van alle bewoners wordt binnenkort aan de wethouder Volkshuisvesting aangeboden.

In Cortinghborg staat een groot wit wooncomplex van woningbouwcorporatie De Huismeesters. Huurders betalen er hoge huren maar kregen de belofte dat de woningen duurzaam en energiezuinig zouden zijn. Niets is minder waar. Huurders betalen er hoge huren, hoge energiekosten en hebben ook nog eens met forse afrekeningen te maken. Bij elkaar opgeteld komen de woonlasten uit op ongeveer 1000 euro per maand. Ook hier komen bewoners na een bijeenkomst met 30 bewoners in actie en verzamelen zij handtekeningen van medebewoners die deze problemen ook ervaren. Binnenkort worden de handtekeningen met klachten aan de directeur van De Huismeesters aangeboden.

Deze bewoners ervaren problemen en zetten zich gezamenlijk in om hun leef-, woon, en werkomgeving te verbeteren. Deze bewoners hebben niets met “het reces” van politici te maken. SP’ers ook niet.

U bent hier