h

Jimmy Dijk

22 maart 2017

SP wil meer duidelijkheid over uitkomsten versterkingsonderzoek Lefier

De SP-raadsfractie van Groningen wil meer duidelijkheid over het onderzoek dat Lefier heeft laten doen naar haar woningvoorraad. Uit onderzoek van Lefier komt naar voren dat 14.500 van de 17.000 woningen versterkt moeten worden om te kunnen voldoen aan de regels voor aardbevingsbestendig bouwen.

Lees verder
20 maart 2017

SP: “Wijkvernieuwing Selwerd kent valse start”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat Nijestee met de wijkvernieuwing in Selwerd een valse start heeft gemaakt. Huurders van de Populierenlaan geven aan dat er bij de werkzaamheden veel schade aan het behang, gordijnen, laminaat en schilderwerk is ontstaan.

Lees verder
10 maart 2017

De gevestigde orde heeft van Wilders niets te vrezen

De elite. Wilders heeft het er vaak over. Terecht maken mensen zich druk over de kloof tussen hardwerkende mensen en de politiek-bestuurlijke elite. Mensen hebben het gevoel niet in beeld te zijn, dat de politiek er niet voor hun is. Dat dagelijkse problemen in hun buurten en wijken er niet toe doen. Helaas is dat vaak ook zo.

Lees verder
28 februari 2017

Pak malafide bemiddelingsbureaus aan

De SP-fractie wil dat het stadsbestuur meer doet aan malafide bemiddelingsbureaus. Afgelopen week meldde RTV Noord dat bemiddelingsbureaus nog steeds te hoge en verboden kosten voor huurwoningen rekeningen. Volgens de SP maken deze bureaus misbruik van huurders die urgent een dak boven hun hoofd nodig hebben. De SP pleit voor strengere regels en controles.

Lees verder
22 februari 2017

Huurders West-Indische Kade strijden voor woningverbeteringen

Foto: SP Groningen

De huurders aan de West-Indische Kade strijden samen met SP al tijden voor woningverbeteringen. Na vele acties, zwartboeken en enquêtes zijn er nu bij woningbouwcorporaties Lefier woningverbeteringen afgedwongen. Zodra 70 procent van de huurders instemt met de plannen wordt er CV, dubbel glas, isolatie en ventilatie geplaatst. Dat alles zal zonder huurverhoging gepaard gaan.

Lees verder
17 februari 2017

Lakei van het grootkapitaal

Alle winkels moeten op zondag open. Bij de invoering van 52 koopzondagen was 75 procent van de middenstand en de werknemers tegen. Toch drukte coalitiepartijen D66 en VVD hun zin door. Niemand zou verplicht worden om 7 dagen in de week geopend te zijn. Aldus de blije liberalen van D66 en VVD. Maar als in winkelcentrum Paddepoel kleine winkeliers worden verplicht om op zondag op te gaan, dan zegt VVD-wethouder Van Keulen er niet over te gaan. Hij kijkt dan liever weg.

Lees verder
15 februari 2017

SP wil eigen bijdragen thuiszorg verlagen

De SP zal vandaag in de gemeenteraad van Groningen voorstellen om de eigen bijdragen voor thuiszorg te verlagen. In het clienttevredenheidsonderzoek van de gemeente Groningen geeft 1/5 van de respondenten aan door de hoogte van de eigen bijdrage minder zorg af te nemen of hier in het geheel van af te zien. Volgens de SP mogen kosten nooit een drempel zijn voor Stadjers om de zorg te krijgen die zij nodig hebben.

Lees verder
7 februari 2017

SP: stop met marktwerking gemeentelijke diensten

De SP-fractie in de gemeenteraad wil dat de gemeente stopt met het doorvoeren van marktwerking bij gemeentelijke diensten. De thuiszorg, buschauffeurs, schoolschoonmakers en beveiligers van de gemeente zijn de afgelopen jaren al vermarkt. De SP werkt aan een rapport over de marktwerking en aanbesteding van gemeentelijke diensten.

Lees verder
13 januari 2017

De PvdA speelt verstoppertje

Het kabinet Rutte/Asscher heeft fors bezuinigd op de thuiszorg. De gemeente kreeg vanaf 2015 wel de verantwoordelijkheid maar met ongeveer 35 procent minder budget. Dit maakt het voor gemeenten een zware opgave het goed te doen. Maar wethouder Schroor (D66) maakt het wel erg bont.

Lees verder
30 december 2016

SP: Stop het korten op uren

De SP vindt dat de gemeente Groningen het korten op uren van alle thuiszorgcliënten moet terugdraaien. De gemeente houdt over het jaar 2016 zo'n 900.000 euro geld voor de huishoudelijke zorg over, terwijl cliënten gekort werden op hun uren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier