h

Jimmy Dijk

16 juni 2017

Succes: Huren Huismeesters in Selwerd verlaagd

Foto: SP Groningen
De SP feliciteert de huurders van De Huismeesters in Selwerd met hun eerste succes. De huren boven de 650 euro worden tot dit bedrag verlaagd. Voor de betreffende huurders betekent de een huurverlaging van 50 tot 70 euro per maand. Lees verder
12 juni 2017

Betrek huurder beter bij publieke energievoorziening WarmteStad

De SP maakt zich zorgen over de manier waarop huurders geinformeerd worden over WarmteStad, de toekomstige stedelijke energievoorziening door middel van aardwarmte. De partij heeft de afgelopen weken honderden huurders uit Selwerd en Paddepoel gesproken. Hieruit kwamen veel problemen met schimmel, vocht, tocht en kou naar voren.

Uit de gesprekken werd ook duidelijk dat huurders amper weten van de plannen rondom WarmteStad en dat zij daardoor wantrouwend tegenover deze plannen komen te staan.

Lees verder
9 juni 2017

Huurders Selwerd en SP eisen verbeteringen Nijestee

Huurders uit Selwerd hebben vrijdagmiddag samen met de SP een renovatiezwartboek met eisen aan corporatie Nijestee overhandigd. De huurders eisen dat Nijestee dat alle schade vergoed, dat er een ruimere onkostenvergoeding voor overlast komt en dat Nijestee collectieve afspraken met de huurders maakt in plaats van individuele willekeur toepast.

Lees verder
8 juni 2017

Huurders Selwerd stellen eisen aan Nijestee

Foto: SP Groningen

Op vrijdagavond 2 juni vond in wijkcentrum De Berk een huurdersbijeenkomst met bewoners uit de Populierenlaan in Selwerd plaats. Ondanks het mooie weer werd de door de SP georganiseerde bijeenkomst druk bezocht. Dit geeft aan dat het de bewoners hoog zit, de manier waarop de renovatie, in opdracht van woningcorporatie Nijestee, is verlopen.

Lees verder
5 juni 2017

Uitblinken in inzet en eenvoud

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financieringen en uitvoering van zorgtaken zoals de thuiszorg, dagbesteding en jeugdzorg. Dat de zorg daardoor dichtbij de mensen in de buurt georganiseerd kan worden, is een groot voordeel waar de SP al jaren voor pleit. Maar deze verschuiving van taken naar de gemeenten ging gepaard met enorme bezuinigingen van het Rijk.

Lees verder
1 juni 2017

D66, VVD en GroenLinks onderschatten problemen met bootjesmelkers

De SP-fractie vindt de houding van collegepartijen D66, VVD en GroenLinks ten aanzien van bootjesmelkers naïef en problematisch. Naast huisjesmelkers op het vaste land, zijn er ook problemen met commerciële kamerverhuurders op het water. Volgens de SP moet er een keiharde aanpak van deze bootjesmelkers komen. De SP wil daarom een totaal verbod van kamerhuur op het water.

Lees verder
31 mei 2017

SP, CU & Stadspartij: “Geen hoogbouw op festivallocatie Reitdiephaven”

De raadsfracties van SP, ChristenUnie en Stadspartij willen de mogelijkheid voor hoogbouw aan de Reitdiephaven schrappen. De partijen zullen in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 31 mei met een voorstel hiervoor komen. De partijen vinden de plannen ongewenst en ervaren te weinig draagvlak vanuit omwonenden voor de ontwikkeling van hoogbouw op deze locatie. Daarentegen geven bewoners wel aan open staan voor ontwikkelingen van sociale laagbouw op deze plek.

Lees verder
10 mei 2017

SP: Geen hoge toren aan Reitdiephaven

Het stadsbestuur wil een grote en hoge flat aan de Reitdiephaven bouwen. Dit plan moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad van Groningen. De SP-fractie vindt de flat niet passen in de Reitdiephaven en stemt niet in met de bouw.

Lees verder
8 mei 2017

Huurders Selwerd bieden zwartboek aan bij De Huismeesters

Tientallen huurders boden dinsdag 2 mei een zwartboek aan bij corporatie de Huismeesters. De bewoners hebben problemen met vocht, tocht, schimmel, kou en hoge huren. Een afvaardiging van de huurders ging vervolgens met de directie van de corporatie in gesprek en legde een viertal eisen op tafel. De huurders eisen lagere huren, betere isolatie, goede ventilatiemogelijkheden en meer zeggenschap van huurders.

Lees verder
2 mei 2017

SP-avond over Sociale Volkshuisvesting druk bezocht

Foto: Aldo Schelvis
Vrijdag 28 april organiseerde de SP een bijeenkomst voor alle huurders en woningzoekenden in de stad. Op de bijeenkomst gingen we in gesprek met huurders en plannen voor de toekomt van de sociale volkshuisvesting in Groningen. Lees verder

Pagina's

U bent hier