h

Jimmy Dijk

9 augustus 2017

SP: Stop met verzamelen gegevens huisvuilpas

De SP wil dat de gemeente stopt met het verzamelen van persoonsgegevens via de huisvuilpas, naar aanleiding van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft de gemeente Arnhem, met een vergelijkbaar systeem als Groningen, op de vingers getikt. De SP-fractie heeft vragen gesteld aan de wethouder.

Lees verder
26 juli 2017

Reces?

Foto: SP Groningen

In de zomer stopt de gemeenteraad van Groningen met vergaderen, net als vele andere gemeenteraden. Dit noemt men “het reces”. Voor SP’ers is dit het moment om meer dan anders de buurt in te gaan. In de zomer is het langer licht, zijn mensen buiten op straat of in de tuin en hebben meer contact met hun buurtgenoten. Ideaal om dan in gesprek met bewoners te gaan over hun leef-, woon- en werkomgeving. Vanavond gingen we met bewoners langs de deuren in de Grunobuurt (foto boven) en in Cortinghborg (foto onder).

Lees verder
24 juli 2017

Bewoners Zuilen boos over te hoge woonlasten

Foto: SP Groningen

De SP-afdeling Groningen organiseerde afgelopen vrijdag een bewonersbijeenkomst in Cortinghborg. Huurders van het witte wooncomplex aan Zuilen en Oostzaan vroegen de SP om hulp omdat zij met torenhoge woonlasten zitten. Lees hieronder een verslag van de drukbezochte bewonersbijeenkomst door actief SP’er Lucy Wobma:

Lees verder
19 juli 2017

Jimmy Dijk: Wij kiezen de kant van de Stadjers

Foto: SP Groningen

Er wordt ons wel eens verweten dat wij voor één kant kiezen. Dat klopt. Wij kiezen de kant van een groot deel van de Stadjers waar het college tot nu toe te weinig oog voor heeft. Wij kiezen de kant van huurders en woningzoekenden. Wij kiezen de kant van de Stadjers die menswaardige zorg nodig hebben. Wij kiezen de kant van werkenden en werkzoekenden. Wij kiezen de kant van de Stadjers die elke maand de touwtjes aan elkaar moeten zien te knopen.

Lees verder
12 juli 2017

Zeggenschap wordt niet gegeven maar afgedwongen, en dat is maar goed ook

Foto: SP Groningen

Ongeveer een half jaar geleden vond in Groningen de eerste “open raad” plaats. In een paar minuten konden Stadjers, na een voorselectie, hun ideeën presenteren voor gemeenteraadsleden. Ideeën konden geadopteerd worden door raadsleden om verder uitgewerkt te worden. De SP-fractie deed destijds niet mee, maar ging in plaats daarvan de wijk Selwerd in om bij mensen aan te bellen en te praten over hun buurt, hun wijk, hun stad. Een manier van werken die voortkomt uit de analyse dat echte democratische vernieuwing alleen afgedwongen kan worden. Dat betogen we in dit stuk.

Lees verder
11 juli 2017

SP: Eerst nieuwbouw, dan slopen in de Grunobuurt

Maandagavond kwamen 45 bewoners van de Grunobuurt, samen met de SP en de Stadspartij bijeen. Corporatie Nijestee wil hun huizen slopen, maar heeft voor de komende twee jaar nog geen concrete nieuwbouwplannen waardoor het terrein braak komt te liggen. Bewoners willen eerst concrete nieuwbouwplannen voordat er gesloopt gaat worden.

Lees verder
3 juli 2017

Grijp aanbod nieuwbouw sociale huur Nijestee met twee handen aan

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat het stadsbestuur de plannen van Nijestee om meer sociale woningbouw te realisten met beide handen moet aangrijpen. Woningbouwcorporatie Nijestee verkondigde afgelopen zaterdag in het Dagblad van het Noorden concrete plannen te hebben voor nieuwbouw van 2500 sociale huurwoningen.

Lees verder
28 juni 2017

Doet VVD op tijd beroep op Van Keulen?

Foto: SP Groningen

Het is nog maar de vraag of de VVD in Den Haag op tijd een beroep op Joost van Keulen zal doen. De VVD-wethouder stapelt rommeldossiers op alsof hij JENGA aan het spelen is.

Lees verder
16 juni 2017

Succes: Huren Huismeesters in Selwerd verlaagd

Foto: SP Groningen
De SP feliciteert de huurders van De Huismeesters in Selwerd met hun eerste succes. De huren boven de 650 euro worden tot dit bedrag verlaagd. Voor de betreffende huurders betekent de een huurverlaging van 50 tot 70 euro per maand. Lees verder
12 juni 2017

Betrek huurder beter bij publieke energievoorziening WarmteStad

De SP maakt zich zorgen over de manier waarop huurders geinformeerd worden over WarmteStad, de toekomstige stedelijke energievoorziening door middel van aardwarmte. De partij heeft de afgelopen weken honderden huurders uit Selwerd en Paddepoel gesproken. Hieruit kwamen veel problemen met schimmel, vocht, tocht en kou naar voren.

Uit de gesprekken werd ook duidelijk dat huurders amper weten van de plannen rondom WarmteStad en dat zij daardoor wantrouwend tegenover deze plannen komen te staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier