h

Jimmy Dijk

28 januari 2018

Daar gaan wij wel over (2)

Politici die ‘daar gaan wij niet over’ zeggen, leggen zich neer bij de status quo, terwijl het vaak om ingrijpende misstanden in de samenleving gaat. Dat moet en kan anders.

Lees verder
22 mei 2019

SP: “Dit gemeentebestuur kan tien keer beter”

Foto: SP

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen presenteert vandaag tien voorstellen om Groningen menselijker en socialer te maken. In de plannen investeert de SP in zorg, werk, inkomensondersteuning, woningbouw en schone energie.

Lees verder
15 mei 2019

SP: “Sociale kaalslag in zorg en ondersteuning moet voorkomen worden”

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk maakt zich ernstige zorgen over de sociale kaalslag die het college van burgemeester en wethouders van plan is om op de zorg in Groningen te plegen. Zowel voor de hulp en ondersteuning voor jeugd, de WIJ-teams en de huishoudelijke zorg zijn vanaf 2020 forse bezuinigingen door het college begroot.

Lees verder
8 mei 2019

SP: "Goed dat de gemeente onderzoek doet naar woonplicht"

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is enthousiast over het voornemen van de gemeente Groningen om de mogelijkheden van een woonplicht te onderzoeken. Deze woonplicht moet voorkomen dat een steeds groter aandeel woningen worden opgekocht door vastgoedbeleggers.

Lees verder
5 april 2019

SP: “Wethouder krijgt laatste kans om studentenhuisvesting op orde te brengen”

De SP-gemeenteraadsfractie geeft wethouder Van der Schaaf (PvdA) een laatste kans om de huisvesting voor internationale studenten dit studiejaar op orde te brengen. De afgelopen jaren was steeds de huisvesting voor internationale studenten niet op orde. Daardoor moesten studenten in noodvoorzieningen als tenten, containers en schoolgebouwen slapen, vaak tegen een hoofdprijs.

Lees verder
28 maart 2019

Gemeenteraad wil stemmen zonder stempas mogelijk maken en meer stembureaus in de wijken en dorpen met laagste opkomst

Foto: DennisM2

De SP-fractie wil dat de gemeente bij verkiezingen extra stembureaus opent in wijken waar de opkomst het laagst is. De afgelopen verkiezingen werden er meer stembureaus geopend in de binnenstad, het station en op de universiteit en hogeschool. Volgens de SP moet de inzet van de gemeente meer gericht zijn op plekken waar de opkomst laag in plaats van hoog is. Daarnaast stelt de SP voor om het stemmen zonder stempas mogelijk te maken. Beide voorstellen kregen gisteravond steun van de gemeenteraad. 

Lees verder
22 februari 2019

Energie is van ons allemaal

Het klimaat is een veelbesproken thema. Terecht, want de overstap naar schone energie is één van de grootste uitdagen van onze tijd. Dat kan alleen slagen als klimaatbeleid rechtvaardig is, waarbij mensen profiteren en grote vervuilers betalen. Dan zullen we ook het systeem moeten durven veranderen en zorgen dat energie van ons allemaal wordt.

Lees verder
13 februari 2019

SP: "Wij zullen de katalysator voor sociale vooruitgang moeten zijn"

Foto: SP

Woensdag 13 februari besprak de gemeenteraad het coalitieakkoord van  Groenlinks, PvdA, D66 en ChristenUnie dat vorige week werd gepresenteerd. Volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is uit dat programma goed te merken dat GroenLinks ervoor koos om met D66 tot een coalitie te komen in plaats van met de SP. “En dat is doodzonde”, voegt hij eraan toe.

Lees verder
1 februari 2019

SP pleit voor vergunningstelsel maaltijdbezorgbedrijven

De SP in de gemeenteraad van Groningen wil dat de gemeente een vergunningstelsel invoert voor maaltijdbezorgbedrijven. Het aantal bezorgbedrijven, met name in de maaltijdbezorging, is volgens de SP in Groningen flink toegenomen. Deze toename zorgt naast meer werkgelegenheid ook voor problemen. 

Lees verder
15 januari 2019

SP niet te spreken over Shell-interview burgemeester Den Oudsten

Foto: Ed Dunens

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is niet te spreken over het interview met burgemeester Den Oudsten dat op de site van Shell werd gepubliceerd. In het interview geeft Den Oudsten aan dat Shell een hoofdrol moet spelen bij de overgang naar duurzame energie en dat Shell met Groningse scholings- en kennisinstellingen moet samenwerken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier