h

Opinie: Baas in eigen buurt

11 december 2014

Opinie: Baas in eigen buurt

Lees hier het opinieartikel 'Baas in eigen buurt' van SP-raadslid Mechteld van Duin, over vastgoedbazen, optoppen en een tijdelijk stop op nieuwe kamerverhuur.

Gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 11 december 2014.

In veel wijken in Groningen breiden vastgoedbazen hun kamerverhuurpanden uit met verdiepingen, uitbouwen en ware flats in stadstuintjes. In sommige wijken is zelfs sprake van sloop en nieuwbouw in de oude wijken om zoveel mogelijke nieuwe kamers te creëren. Vastgoedbazen die de kamers verhuren en alleen maar uit zijn op meer winst, en misbruiken hiervoor de mazen van de wet. Wat kan hen het schelen dat de kwaliteit van wonen in de hele stad achteruit gaat? Als zij hun centen maar binnenhalen.

Mensen van alle leeftijden wonen in buurten als de Schildersbuurt. Door een overmaat aan kamerverhuurpanden ontstaan er in wijken spanningen tussen vaste bewoners en 'vluchtige' bewoners, vaak studenten. Hierdoor ontstaat een gebrek aan sociale cohesie en neemt overlast toe. Te veel mensen die op één plek wonen komt de leefbaarheid niet ten goede. Alleen vastgoedbazen profiteren omdat zij hun vastgoed op deze manier maximaal uitmelken. Ook jongeren zijn de klos door te hoge huurprijzen voor slecht onderhouden en brandgevaarlijke woningen.

De SP pleit voor een tijdelijke stop op nieuwe kamerverhuurpanden in de stad Groningen. Dit betekent dat er geen nieuwe kamerverhuurpanden bijkomen en dat nieuwe kamers door opbouw, uitbouw en het plaatsen van 'flats' in achtertuinen tijdelijk wordt gestopt. Deze maatregel is rigoureus, maar grote problemen vragen om stevige keuzes. In de stad is rust nodig om het kamerverhuurbeleid goed te regelen. Zo kunnen de de mazen in de wet gedicht worden en wordt voorkomen dat problemen zich uitbreiden naar andere wijken en straten.

Dat D66 een tijdelijke stop in deze krant afdoet als 'schieten met een kanon op een mug' geeft aan dat zij de problemen in de wijken niet serieus neemt. Zij komt met geen enkele concrete oplossing voor de stad en verschuilt zich achter holle termen als 'maatwerk'. D66 omarmt een voorbeeld van een maatregel die nu wordt genomen in de Schildersbuurt. Een half jaar nadat de SP dit samen met het CDA voorstelde erkennen zij dat dit een goede aanpak is, terwijl bewoners hier maanden strijd voor hebben moeten leveren.

Als het aan D66 ligt, komt er nu alleen een oplossing voor een klein stukje Schildersbuurt, en zeker niet voor de hele stad. Zo schiet D66 als het ware met een tandenstoker op een olifant. Hoezo alleen in de Schildersbuurt? Vergelijkbare problemen spelen in de Zeeheldenbuurt, Korrewegwijk, Professorenbuurt, Oosterparkwijk, Oosterpoort, Oranjewijk, Noorderplantsoenbuurt, Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen, Rivierenbuurt, Helpman en Binnenstad-Oost. Maatwerk kan alleen goed geleverd worden als het kamerverhuurbeleid voor de hele stad echt op orde is. Anders verplaatst de problematiek zich slechts naar andere wijken en straten.

De SP pleit daarom voor het dichten van de mazen in het kamerverhuurbeleid. Niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden die worden omgebouwd moeten meetellen voor de 15%-norm. Ook voor kamerverhuurpanden met drie verhuurbare kamers moet een vergunning worden aangevraagd. Het bouwen van flats in tuinen, het uitbouwen en ophogen van panden moet een halt toe worden geroepen en vooraf met de buurtbewoners besproken worden.

Vastgoedbazen moeten volgen de SP gedwongen worden rekening te houden met de wijken en de bewoners in de stad. Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen over hun woon- en leefomgeving. Dat kan als bij bestemmingsplanwijzigingen en aanvragen voor vergunningen buurtbewoners eerder en beter betrokken worden.

Woensdag 17 december bespreekt de gemeenteraad deze problemen. Het 'maatwerk' van D66, PvdA, VVD en GroenLinks blijft weinig concreet, kost zeeën van tijd en lost de problemen niet op. Ondertussen lachen vastgoedbazen in hun vuistje en hebben Stadjers, jong en oud, het nakijken.

Mechteld van Duin

Raadslid SP Groningen

U bent hier