h

Meldpunt Overlast

Bewoners van de wijken rondom het Stadspark en het Suikerterrein ondervinden al jaren hinder van de evenementen die rondom hun buurt georganiseerd worden. We horen klachten over geluidsoverlast, verkeershinder, rommel op straat. Volgens sommige partijen komen deze klachten echter slechts van een klein aantal klagers. De SP gelooft daar niks van.
Binnenkort spreekt de gemeenteraad over het festivalbeleid en geluidsnormen. Daarom horen wij graag uw ervaringen met evenementen bij u in de buurt, zodat wij dat kunnen gebruiken in de discussie in de raad. Wij zijn bovendien benieuwd welke oplossingen bewoners zien. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw ervaringen en ideeën met ons te delen? Vul dan hieronder de enquête in!

Belt u ons liever? Op dinsdag 23 mei en vrijdag 26 mei is dat mogelijk tussen 15:00 en 21:00 op (050) 311 90 50.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier