h

College: ‘Stoppen van de tram aan de orde’

5 juni 2012

College: ‘Stoppen van de tram aan de orde’

Maandag presenteerde het college van B&W de voorjaarsbrief met daarin voorstellen om de financiën van de stad op orde te brengen. Het stopzetten van de tram is daarbij ‘aan de orde’ als de financiële situatie van de stad niet in september is gewijzigd. Ook de zuidelijke ringweg wordt als mogelijke optie genoemd. SP-fractievoorzitter Eelco Eikenaar geeft zijn mening.

Eikenaar: ‘Voor ons heeft altijd de sociale en maatschappelijke infrastructuur voorop gestaan. Wij willen ten koste van alles voorkomen dat de stad afstevent op een sociaal en maatschappelijk failliet. Wij zijn blij dat het college niet voorstelt te snijden in allerlei voorzieningen die van het grootste belang zijn voor de sociale samenhang in de stad.’

Het college ziet nu ook in dat die keuze betekent dat de kans groot is dat de tram niet door kan gaan. Eikenaar: ‘Wij hebben altijd gezegd dat de aanleg van de tram niet ten koste mag gaan van de voorzieningen in de stad. Het college zegt nu dat bij een ongewijzigde financiële situatie het stoppen van de tram aan de orde is. Die kans is zeer aanzienlijk. Ik zie namelijk niet waar er extra geld vandaan zou moet komen. Natuurlijk, de gesprekken met de provincie over voortgang van de tram worden voortgezet maar we kunnen in de voorjaarsbrief lezen dat dit wel onder de voorwaarden van de provincie gebeurt. Namelijk dat ze er geen extra geld in willen steken. ‘Binnen randvoorwaarden inzake budgettaire neutraliteit’ zoals er letterlijk staat te lezen. Daarmee is de komst van de tram steeds minder reëel.’

Als tweede mogelijke bezuinigingsoptie noemt het college de zuidelijke ringweg. Die mogelijkheid wil het college ‘nader onderzoeken’. Daar verwacht Eikenaar weinig van: ‘Van mij mag het college er naar kijken maar erg veel geld zal daar niet gevonden worden. De gemeente steekt relatief weinig geld in de ringweg, lang niet genoeg om het verwachte gat in de gemeentelijke begroting te dichten.’

U bent hier