h

SP Bedum in actie tegen armoede

12 november 2013

SP Bedum in actie tegen armoede

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november staat de SP Bedum voor de JUMBO in het dorp. Zij vragen aan mensen wat extra’s te kopen voor de voedselbank.  Voedselbank Het Hogeland heeft de noodklok geluid, er dreigen tekorten aan voedsel. Voor de SP is deze bittere armoede ontoelaatbaar, daarom komt de partij in actie.

De armoede in Nederland neemt toe. Inmiddels groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Ook in Bedum stijgt het aantal mensen in armoede. Aankomende vrijdag en zaterdag staan daarom leden van de SP voor de JUMBO in Bedum. Op een folder staat wat de voedselbank goed kan gebruiken.

De SP wil zo praktische hulp bieden, maar wil op deze manier ook aandacht vragen voor een beter armoedebeleid. Landelijk maar zeker ook lokaal. In Bedum werken veel vrijwilligers en organisaties aan de bestrijding van armoede. De gemeente heeft de afgelopen 5 jaar echter 20% bezuinigd op haar minimabeleid. Meer mensen leven in armoede. Per persoon is dus minder geld beschikbaar. De SP vindt dit onacceptabel. Zij wil dat de gemeente niet minder doet tegen armoede, maar juist meer.

Extra geld moet wat de SP betreft besteed worden aan kinderen die in armoede opgroeien. Uit onderzoek van de kinderombudsman uit juni 2013 blijkt dat Bedum geen beleid heeft voor kinderen in armoede. Daar moet verandering in komen. De aanbeveling van de kinderombudsman om met een kinderpakket te komen om kinderen in armoede te helpen moet volgens de SP snel worden opgevolgd.

Zo moet de gemeente zorgen dat kinderen kunnen meedoen en bijvoorbeeld zorgen voor een set zomer- en winterkleding, een bibliotheekpasje en benodigdheden voor het uitoefenen van een sport. Daarnaast moet Bedum zorgen voor fatsoenlijk beleid voor diegene die de solidariteit van samenleving en overheid het hardste nodig hebben. Iedere beschikbare euro dient daar terecht te komen. De gemeente moet dan ook meer doen aan laagdrempeligheid en beschikbaarheid van fatsoenlijke voorzieningen.

Reacties

Goed

Reactie toevoegen

U bent hier