h

PvdA & GroenLinks door de knieën voor D66 & VVD

19 december 2014

PvdA & GroenLinks door de knieën voor D66 & VVD

Volgens de SP dansen de PvdA & GroenLinks naar de pijpen van D66 en VVD. Dit omdat deze partijen de straf voor gesubsidieerde instellingen op topinkomens van bestuurders vrijwel afschaffen. Voor instellingen waar de gemeente zorg bij inkoopt (aanbesteding) gelden straks geen sanctie meer als bestuurders zich verrijken op kosten van de belastingbetaler.

“Dat de VVD en D66 de topinkomens ongemoeid willen laten is bekend, maar dat de PvdA en GroenLinks door de knieën gaan voor deze neoliberale praatjes is ontluisterend”, aldus SP-raadslid Wim Koks.

Vanaf 2010 werd in de gemeente Groningen paal en perk gesteld aan topinkomens. Door subsidie te onthouden bij instellingen waarvan de bestuurders zich een salaris toekennen die uitstijgt boven de wettelijke norm van ruim € 230.000 per jaar. Nu worden dit soort sancties door het stadsbestuur afgeschaft. Als reden worden door wethouder Schroor (D66) allerlei vage juridische onzekerheden aangevoerd.

De SP-fractie laat het er niet bij zitten:

“De topinkomens moeten aan banden worden gelegd. Als in het voorjaar nieuwe landelijke wetgeving is vastgesteld, zullen we de PvdA en GroenLinks weer ter verantwoording roepen”, aldus SP-raadslid Wim Koks.

Al jaren zijn de topinkomens bij woningcorporaties, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen een grote ergernis onder de bevolking. Terwijl de (semi-)publieke sector met ontslagen wordt geconfronteerd en de lonen niet stijgen, meent een aantal bestuurders zich keer op keer nog rijker te moeten rekenen.

U bent hier