h

Gemeente schendt privacy aanvragers uitkering

22 april 2016

Gemeente schendt privacy aanvragers uitkering

De SP-fractie krijgt meldingen van privacyschending door de gemeente bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Tegen de eigen regels in worden aanvragers  verzocht om bankafschriften van drie maanden te sturen en daarop uitgaven duidelijk zichtbaar te vermelden. De SP roept het stadsbestuur op deze werkwijze te beëindigen. 

SP-raadslid Mechteld van Duin:

“Door het vragen naar uitgaven wordt de privacy van bewoners onnodig geschonden. De gemeente hoeft namelijk niet meer informatie van inwoners te zien dan absoluut noodzakelijk is.”

In het verleden is de SP al vaker in actie gekomen tegen dit zogeheten 'girogluren'. Door deze acties en uitspraken van rechters moet de gemeente eerst kunnen aantonen dat aanvullende informatie, zoals uitgavenposten, noodzakelijk is. Gemeenten hebben deze gegevens in beginsel niet nodig om vast te stellen of iemand recht op een uitkering heeft. Van Duin:

“In Groningen is het girogluren vaker aan de orde gesteld. Daarom verbaast het de SP dat dit nu toch gebeurt.”

Ook de periode waarover gegevens worden gevraagd wijkt af van eigen beleidsregels van de gemeente. Van Duin:

“In Groningen is heel duidelijk vastgelegd dat mensen bankafschriften over één maand aan te gemeente hoeven te overleggen. Vandaar dat wij het college oproepen de eigen regels na te leven.”

U bent hier