h

Maak de Vinkenstraat geen bus- of autobaan

19 oktober 2017

Maak de Vinkenstraat geen bus- of autobaan

Foto: SP

Op zaterdag 30 september zijn onze vrijwilligers langs de deuren gegaan in de Vinkenstraat. Zij vroegen de bewoners naar hun opvattingen over de aanpak van de Oosterhamrikkade en de bijbehorende verkeersontwerpen. 

De SP gaat bij de mensen langs om hun mening te horen over de toekomst van hun straat. Ondanks de goede bedoeling kan niet worden verwacht dat de bewoners massaal de weg weten te vinden naar de spreekuren in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone.

Twee van de drie ontwerpvoorstellen gaan de Vinkenstraat ingrijpend veranderen. Bij één is dat veel autoverkeer, bij de ander is dat een busbaan. Daarnaast kan het stadsbestuur en de woningcorporatie niet uitsluiten dat de woningen van Nijestee aan de noordkant van de Vinkenstraat moeten worden gesloopt. Buurtbewoners weten daarmee nog niet waar ze aan toe zijn.

De SP en ChristenUnie hebben onlangs een alternatief gepresenteerd dat sloop van woningen en veel asfaltering overbodig maakt. De Knip behelst een afsluiting van delen van het Wielewaalplein, kruising tussen Kapteynlaan en P. Campersingel, en Oostersingel. Ook betekent ‘De Knip’ dat er extra op- en afritten komen bij de Iepenlaan. Deze zorgen voor betere doorvoer naar de noordelijke ringweg.

SP-Raadslid Wim Koks:

Wim Koks
“De SP weet dat er iets moet gebeuren om verkeer van de toekomst in goede banen te leiden. Goede doorstroming en bereikbaarheid zijn belangrijk voor de stad. Extra asfalt aanleggen is echter niet van deze tijd en biedt niet de juiste oplossing.’ Met  ‘De Knip’ bestrijden we sluiproutes en weren we wijkvreemd autoverkeer uit  de woonwijken. De Knip zorgt voor een betere spreiding van het verkeer vanuit- en naar de binnenstad. Het besluit van de meerderheid van de  gemeenteraad zorgt juist voor meer verkeer in de wijk.”

Bewoners van de Vinkenstraat verdienen naast een oplettend oog en luisterend oor. Dat is waar de SP voor staat én de wijk in gaat.

U bent hier