h

SP wil uitbreiding inkomenstoeslag en verruiming kwijtschelding

1 november 2017

SP wil uitbreiding inkomenstoeslag en verruiming kwijtschelding

Foto: SP

De SP dient volgende week tijdens de begrotingsbehandeling twee voorstellen in om het Groningse armoedebeleid te verbeteren: een voorstel om Stadjers die langdurig van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, de inkomenstoeslag eerder te verstrekken. En de partij dient een voorstel in om diezelfde Stadjers eerder in aanmerking te laten komen voor volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

SP-raadslid Rosita van Gijlswijk:

"Tweederde van alle stad-Groningse bijstandsgerechtigden leeft al drie jaar in armoede, zij hebben geen perspectief op werk en inkomensverbetering en bij een kleine tegenvaller ontstaan er schulden. Het is te gek voor woorden dat de stad tot de 5 van de 23 Groningse gemeenten behoort, die dat nog niet doen”.

Financiële ruimte om de toeslag eerder te verstrekken heeft de SP-fractie gevonden in de reserves. Van Gijlswijk:

Daar zit komend jaar 10,1 miljoen meer is dan nodig. In plaats van geld op te potten, kan het beter uitgegeven worden aan het ondersteunen van langdurige minima. Met 3,5 miljoen euro kunnen we die toeslag de komende vijf jaar eerder verstrekken”.

Ook kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is één van de weinige instrumenten waarmee de gemeente minima kan ondersteunen.

Van Gijlswijk over de kwijtschelding:

“Zo'n 2.500 huishoudens met een laag inkomen zullen baat hebben bij 100 procent kwijtschelding van deze heffing, nadat zij drie jaar gedeeltelijke kwijtschelding hebben ontvangen. Daarvoor betalen andere huishoudens dan een paar euro per jaar meer aan afvalstoffenheffing. Dat is geen ramp, dat is solidariteit!”

U bent hier