h

SP wil groene revolutie in Groningen

31 januari 2018

SP wil groene revolutie in Groningen

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat het de hoogste tijd is voor een groene revolutie in Groningen. De SP wil dat de gemeente flink gaat investeren in zonnepanelen op daken van woningbouwcorporaties. De SP wil dat de gemeente zo zelf schone en goedkopere energie gaat leveren aan huurders. Zodra de zonnepanelen zichzelf terug hebben verdiend, wordt het bezit overgedragen aan de woningbouwcorporaties. 

Door als gemeente te investeren en zelf energie te gaan leveren, wil de partij twee vliegen in één klap slaan. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

"We moeten minder gas en foute elektriciteit verbruiken zodat huurders lagere energielasten krijgen en woningbouwcorporatie meer financiële ruimte krijgen om te investeren in onderhoud, isolatie, nieuwbouw en betaalbare huren.”        

De SP zal een voorstel indienen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om het plan verder uit te werken. Dijk:

“Laten we beginnen met het plaatsen van zonnepanelen in Selwerd en Paddepoel. Deze twee wijken zouden aan worden gesloten op aardwarmte van WarmteStad. Nu dat niet doorgaat moet de gemeente met een alternatief komen.”

De gemeenteraad van Groningen bespreekt woensdag 31 januari de jaarlijkse afspraken met de woningbouwcorporaties. Die afspraken gaan over de betaalbaarheid van woningen, het aantal nieuw te bouwen woningen en de verduurzaming van de huidige woningvoorraad. 

Steun ons en deze acties en ga naar: groningen.sp.nl/steun

U bent hier