h

Elke dag 12.000 auto’s door een woonwijk?

23 maart 2018

Elke dag 12.000 auto’s door een woonwijk?

Als het aan het Groninger gemeentebestuur ligt rijden er straks dagelijks 12.000 auto’s over de busbaan vanaf Kardinge naar de binnenstad. Terwijl er een alternatief is.

Sinds de jaren ’70 staat Groningen bekend om de vooruitstrevende aanpak voor een autovrije binnenstad. Met de auto kan je rondom, maar niet middenin het kleine stadscentrum komen. Goede ringwegen met P+R-terreinen verleiden mensen de auto aan de stadsrand te parkeren en verder te gaan met fiets of openbaar vervoer. Maar aan deze vooruitstrevendheid komt een einde met de plannen van dit college voor het Oosterhamriktracé. Er is volgens dit college namelijk een bereikbaarheidsprobleem voor het UMCG.

Bussen
Het gevolg van de plannen is dat er een autobaan dwars door twee dichtbevolkte stadswijken ontstaat. Daarover moeten dagelijks 12.000 auto’s gaan rijden. Daarbovenop rijden er straks dagelijks 700 bussen een aangepaste route, door twee smalle woonstraten. Een route met bovendien meer verkeerslichten, langs een school en met meer kruisend verkeer. Het gevolg: meer uitstoot van onder andere fijnstof, meer verkeerslawaai voor bewoners en minder verkeersveiligheid én twee wijken die nog meer van elkaar gescheiden zijn door een drukke autoweg en busbaan. En dat alles voor een mega-investering van zestig miljoen euro, waarvoor voor een groot deel nog geen financiële dekking is.

Ziekenhuis
Natuurlijk moet een groot stadsziekenhuis bereikbaar zijn voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Maar uit berekeningen blijkt dat slechts 10 procent van de weggebruikers die straks van de nieuwe weg gebruik maken, 1.200 per dag, als bestemming het ziekenhuis heeft. Voor een fractie van die zestig miljoen kunnen we zorgen voor comfortabele shuttleverbindingen over de bestaande busbaan en vanaf goede P+R-terreinen voor patiënten, artsen en bezoekers.

Leefomgeving
Op een hoorzitting, georganiseerd door de gemeenteraad, bleek dat veel bewoners in de Professorenbuurt en De Oosterparkwijk het oneens zijn met de plannen. Zij vrezen aantasting van hun leefomgeving, hun gezondheid en veiligheid.

De SP en ChristenUnie ontwikkelden een alternatief. In dat plan worden de woonwijken ontzien en wordt doorgaand verkeer gedwongen om van de ringweg gebruik te maken. Dat leidt tot minder verkeer in de woonstraten, minder uitstoot en een betere verkeersveiligheid. Bovendien is ons alternatief goedkoper zodat het hele gebied rond

Dit opinie-artikel verscheen op donderdag 22 maart  2018 in het Dagblad van het Noorden en is geschreven door de gemeenteraadsleden Inge Jongman (CU) en Wim Koks (SP).

Zie ook:

U bent hier