h

SP: “Circulaire economie prima insteek, maar er zijn verkeerde prikkels.”

23 maart 2018

SP: “Circulaire economie prima insteek, maar er zijn verkeerde prikkels.”

Vorige week woensdag besprak de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van D66 over het bevorderen van een circulaire economie. Kortgezegd is een circulaire economie een systeem waarin afval gebruikt wordt om nieuwe producten te maken. Als we meer nieuwe producten van kapotte of oude maken, hoeven we minder grondstoffen te delven. 

De SP is net als D66 voorstander van een circulaire economie. Daarvoor moet wel het één en ander gebeuren. In de huidige kapitalistische economie moet een zo groot mogelijke winst gemaakt worden door ongelimiteerde groei en concurrentie. Voor een circulaire economie heb je juist samenwerking nodig, en een afname van afval en de winning van grondstoffen. 

Een beter milieu begint volgens de SP niet bij jezelf, maar bij de producent. Bij het maken en verpakken van een product moet vergaand rekening gehouden worden met het hergebruik. Dit kunnen we bereiken door strenge regels op te leggen aan producenten en de verpakkingsindustrie.

Daarbij kunnen we in gemeente Groningen de mogelijkheden die er zijn beter benutten. Zo zal de Suikerunie en de Kartonfabriek in Hoogkerk met de warmte die ze nu de lucht in pompen, zo snel mogelijk moeten inzetten om huizen te verwarmen. Verder kunnen we het hergebruik van ons afval in eigen hand nemen door te investeren in een werkbedrijf: dit levert goede banen op en er is geen prikkel om alsmaar meer winst te willen maken.

SP-raadslid Bob de Greef:

“Voor een circulaire economie heb je samenwerking nodig in plaats van concurrentie en afname van afval en nieuwe grondstoffen in plaats van groei.”

U bent hier