h

Bewoners Oosterparkwijk en Professorenbuurt zeggen ‘NEE’ tegen racetracé

30 mei 2018

Bewoners Oosterparkwijk en Professorenbuurt zeggen ‘NEE’ tegen racetracé

Foto: SP

Op woensdag 23 mei kwamen ruim 30 bewoners uit de Oosterparkwijk en Professorenbuurt bijeen om de ontwikkelingen rondom het Oosterhamriktracé  te bespreken. Bij dit overleg hebben zij plannen gemaakt om massaal actie te voeren tegen de huidige keuze van het college.

De acties zijn onder andere een grote manifestatie organiseren, zoveel mogelijk posters en flyers verspreiden in de buurt, en het massaal bijwonen van de commissie- en raadsvergadering in het stadshuis. 

Voor het Oosterhamriktracé zijn drie varianten voorgesteld. Het  stadsbestuur heeft haar voorkeur uitgesproken voor de Splitsing-variant. De bewoners die bijeenkwamen zijn tegen alle drie de varianten. Deze ingrijpende wijzigingen betekenen namelijk dat er dagelijks 12.000 auto’s over Oosterhamriktracé gaan passeren.

In de variant splitsing zullen de 700 bussen die dagelijks over de Oosterhamrikkade rijden door twee smalle woonstraten geleid worden . Het hele project zal meer dan  60 miljoen euro gaan kosten, waarvan de dekking nog niet eens rond is.

Deze enorme toename in verkeer over het tracé, zal volgens berekingenen nauwelijks verlichting geven aan de route Petrus Campersingel-J.C. Kapteynlaan. In andere straten wordt het zelfs nog drukker.

Daar komen nog andere nadelen bij: de milieuvervuiling, en met name fijnstof neemt toe, er komt meer verkeerslawaai en de  verkeersveiligheid heeft flink te lijden. Zowel op het tracé zelf als in de omliggende wijken. 

Op 13 juni vindt de volgende vergadering plaats. Waarschijnlijk wordt dan besloten de variant Splitsing verder uit te gaan werken. Tot die tijd zullen de bewoners zoveel mogelijk druk op de gemeenteraad uitoefenen om ze op andere gedachten te brengen. Zij willen een alternatieve variant zonder autoverbinding, met meer aandacht voor fiets en openbaar vervoer. 

Zie ook:

U bent hier