h

SP: "Omwonenden moeten meebeslissen en profiteren bij windmolens omgeving Westpoort en Stainkoeln."

30 mei 2018

SP: "Omwonenden moeten meebeslissen en profiteren bij windmolens omgeving Westpoort en Stainkoeln."

In de gemeenteraad van woensdag 30 mei werd er gesproken over windmolens bij Westpoort en Stainkoeln in de stad. De SP in Groningen is voorstander van windmolens bij de stad en deze twee plekken lijken daar geschikt voor. Daarbij wil de SP dat er een aantal duidelijke voorwaarden worden gesteld.

Bewoners in de directe omgeving moeten mee kunnen beslissen over deze windmolens.
Er gaat pas gestart worden met de plannen voor windmolens als vooraf duidelijk is wie wordt betrokken bij de inspraak, wanneer er inspraak plaatsvindt, wat de rol is van de inspraak en hoe de inspraak de doorslag geeft in de plannen. De SP wil dat niet alleen lokale organisaties hierbij betrokken worden, maar dat de direct omwonenden als eerste worden betrokken. Dit is volgens de SP cruciaal voor het slagen van dit project.

Een deel van de opbrengst moet worden gebruikt voor direct omwonenden en andere groene investeringen. 
We zijn er een voorstander van dat mensen een aandeel kunnen kopen van de molens. Daarbij willen we dat er een vast rendement komt voor de investeerders. Dan blijft er namelijk geld over om de direct omwonenden te compenseren voor de overlast. Met de rest van het geld kunnen we meer isolatie en zonnepanelen op andere plekken in de stad betalen.

Geen koehandel in de aandelen.
Onze windmolens zijn niet bedoeld om winsten te maximaliseren, maar meer groene energie op te wekken in onze stad en onze inwoners daarvan mee te laten profiteren. Daarom willen wij dat de aandelen via de gemeente worden verhandeld. Het financieel voordeel zit hem in het rendement van de investering, niet in de koop en verkoop van de aandelen.

U bent hier