h

Bob de Greef

18 juni 2020

SP: geld dat mensen hard nodig hebben is vorig jaar op de plank blijven liggen

Foto: Flickr / Flickr

Uit de financiële verantwoording van 2019 van de gemeente Groningen blijkt dat dit college veel moeite heeft om geld uit te geven, daar waar mensen het hardst ondersteuning en hulp nodig hebben. 

Lees verder
19 januari 2020

SP: “Uitvoerende werkers horen bij gemeente in dienst te zijn”

Afgelopen woensdag stelde de SP in de gemeenteraad voor om alle koffieautomaten bij de gemeente Groningen weg te halen en weer koffieheren en -dames in dienst te nemen. De helft van de mensen in de gemeente is praktisch opgeleid en er zitten duizenden mensen thuis die graag aan het werk willen. Daarbij horen koffie & catering, schoonmakers, beveiligers en bv. ook goede ICT-mensen bij de praktische ondersteuning van alles dat de gemeente doet. 

Lees verder
4 december 2019

Oppositiepartijen willen vergunningen voor woonbootbewoners Noorderhaven

De oppositiepartijen SP, CDA, Partij voor de Dieren en 100%Groningen willen dat de gemeente Groningen een vergunningsstelsel invoert voor de woonschepen in de Noorderhaven.

Lees verder
5 november 2019

SP: "Noordelijk Belastingkantoor is het lek nog niet boven."

Sinds 1 januari 2018 moet het Noordelijk Belastingkantoor de belastingen van gemeente Groningen innen. Ook doen zij voor de drie noordelijke waterschappen. Wethouders en bestuurders denken namelijk dat een kantoor los van de gemeente goedkoper en beter kan werken.

Lees verder
10 juli 2019

SP pleit voor gemeentelijk solidariteitsfonds

Foto: Flickr

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad wil dat er een ‘Gemeentelijk Solidariteitsfonds’ wordt opgericht. Volgens de SP moeten noodzakelijke voorzieningen zoals thuiszorg, jeugd- en ouderenzorg en armoedebestrijding de prioriteit krijgen en moeten alle middelen die daarvoor beschikbaar zijn daarvoor beschikbaar blijven.

Lees verder
26 juni 2019

SP: Directeur Belastingkantoor gaat op vakantie en laat chaos achter

Uit vragen van de SP aan het college over het Noordelijk Belastingkantoor blijkt dat voormalig directeur Geerdink tot 1 september betaald op vakantie gaat. Het Noordelijk belastingkantoor blijft achter in chaos. Een tijdelijke directeur gaat orde op zaken proberen te stellen. 

Lees verder
4 juni 2019

SP wil aanpak problemen Noordelijk Belastingkantoor

De SP wil opheldering over de problemen die spelen bij het Noordelijk Belastingkantoor. De partij krijgt veel klachten over lange wachttijden aan de telefonische helpdesk, verkeerde bedragen en adressen bij aanslagen en onjuiste aanmaningen. Daarnaast zijn er klachten over de (digitale) informatievoorziening. De SP wil dat het college van B&W de problemen nu aanpakt.

Lees verder
29 mei 2019

SP: “Geef zekerheid aan bewoners Noorderhaven: voer een vergunningstelsel in”

De SP in Groningen wil dat er binnen vier maanden duidelijkheid komt of bewoners met hun boot in de Noorderhaven mogen blijven. Ook wil de partij een goed vergunningstelsel zodat de rechten van bewoners niet langer op losse schroeven staan. 

Lees verder
19 april 2019

SP neemt initiatief tot tijdelijke straatverlichting

De SP heeft deze week een voorstel gepresenteerd voor tijdelijke straatverlichting. Ongeveer een kwart van de straatverlichting die kapot gaat is langer dan twee weken uit. Dat levert onveilige verkeerssituaties op en mensen voelen zich ook minder veilig op straat. Daarom wil de SP dat de gemeente daar tijdelijke verlichting plaatst, tot de reparatie heeft plaatsgevonden.

Lees verder
28 maart 2019

SP: OZB-verhoging onnodig en oneerlijk

De gemeenteraad heeft woensdag 27 maart besloten de onroerende zakenbelasting (OZB) voor woningen te verhogen. De SP is daar fel tegen in gegaan. Woningbezitters in Groningen gaan betalen voor investeringen die dit college wil doen bijvoorbeeld in het stadhuis en de binnenstad. Daarbij wordt van bedrijven geen extra bijdrage gevraagd. Dat is dus onnodig en oneerlijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier