h

SP wil maatregelen tegen wijkvreemd parkeren

29 mei 2018

SP wil maatregelen tegen wijkvreemd parkeren

Foto: SP

In het Stadhuis werd afgelopen woensdag een nieuwe parkeervisie besproken tijdens de commisievergadering Beheer & Verkeer. De vorige parkeervisie is afkomstig uit 2010. Sindsdien is de stad flink gegroeid en daarmee de parkeerdruk op de woonwijken ook. Ook neemt het aantal wijken waar betaald moeten worden voor het parkeren toe. Dit heeft als effect dat geparkeerde auto’s zich met een waterbed-effect steeds verder verspreiden naar de andere wijken van de stad. In die wijken waar het nu nog gratis parkeren is, ontstaat door de parkeerdruk veel overlast.

Je eigen auto niet kunnen parkeren in de straat waar je woont is voor veel Stadjers een doorn in het oog. Het zorgt niet alleen voor irritatie bij de bewoners, maar het zorgt ook voor veel meer autoverkeer (zoekrondjes rijden) en onveiligheid in de buurt. 

Mensen parkeren in een vreemde wijk vaak om twee redenen: 

 • de parkeerder woont in een wijk op loopafstand waar betaald parkeren al eerder is ingevoerd
 • een langparkeerder van buiten de stad willen zijn auto gratis stallen

De SP vindt dat de gemeente voldoende vervoer en stallingsalternatieven moet bieden. Bijvoorbeeld door goede bus- en treinverbindingen in te zetten. Of parkeergarages en P+R terreinen.

Wanneer deze op orde zijn dan mag de gemeente wat de SP betreft extra geld gaan vragen voor het parkeren. De schaarse openbare ruimte is niet alleen voor parkeren maar ook voor speelgelegenheid, fietsenstallingen en groen om zo de kwaliteit van de woonomgeving en het woongenot te blijven behouden. Meer betalen voor wijkvreemd parkeren is daarvoor een serieuze optie. 

De SP vraagt aan het college om onderzoek te doen naar het parkeerbeleid voor mensen die slecht ter been zijn.  En ook dat het college kijkt naar de situatie met betrekking tot de grote groei aan laadpalen voor elektrische auto’s en de handel in bezoekuren tussen bewoners onderling.

  SP-raadslid Wim Koks: 


  “De SP ziet in de uitwerking niet terug hoe het wijkvreemd parkeren dusdanig wordt teruggedrongen dat de kwaliteit van de woonomgevingen omhoog gaan. Betalen voor straatparkeren door wijkvreemde bezoekers is daarvoor onontkoombaar“ 

  Woensdag 30 mei wordt de nieuwe parkeervisie besproken in de gemeenteraad.

  Zie ook:

  U bent hier