h

SP: “Onderwijsvernieuwingen mogen nooit bijdragen aan kansenongelijkheid.”

29 juni 2018

SP: “Onderwijsvernieuwingen mogen nooit bijdragen aan kansenongelijkheid.”

Afgelopen woensdag heeft de SP-fractie samen met de PvdA en ChristenUnie een voorstel ingediend om bij de vernieuwingen van het Groningse onderwijs in het bijzonder te kijken naar de effecten op de kansengelijkheid.

De SP wil samen met de bovenstaande partijen hiermee voorkomen dat onderwijsvernieuwingen bijdragen aan kansenongelijkheid bij kinderen in Groningen.

SP-Raadslid Wim Koks:

“Het is schrijnend te constateren dat de segregatie in de stad Groningen de afgelopen jaren het hardst is gegroeid. Segregatie binnen het onderwijs is een grote bedreiging voor de toekomst van de Groningse jeugd en samenleving. Minder segregatie zorgt ervoor dat talenten van kinderen beter worden benut.”

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat het aanbod van bijzondere onderwijsconcepten een rol speelt bij de segregatie in het onderwijs. Hoogopgeleide ouders met genoeg financiële middelen kiezen steeds vaker dit soort onderwijs. Dit zorgt ervoor dat kinderen met laagopgeleide ouders en minder financiële middelen buiten de boot vallen.

De SP vraagt samen met de PvdA en ChristenUnie om kritisch te kijken naar het inzet van onderwijsvernieuwingen en wat dit voor effect heeft op de kansen van álle kinderen in de stad. De partijen willen dat er juist wordt ingezet ophef vergroten van gelijke kansen. 

Zie ook:

U bent hier