h

SP wil 'noodknop' voor vrije huursector in de stad

13 juni 2018

SP wil 'noodknop' voor vrije huursector in de stad

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP pleit voor huurprijsregulering in de vrije sector. Volgens de SP moet deze regulering beginnen bij huurwoningen met een huurprijs tot 1000 euro.

In de Tweede Kamer wordt nu gewerkt aan een zogenaamde ‘noodknop’ voor gemeenten waar de nood het hoogst is. Dit betekent dat tijdelijk een puntenstelsel kan worden ingevoerd voor huizen met huren tot 1.000 euro, net als in de sociale huursector. Volgens de SP zitten veel huurders die geen sociale huurwoning kunnen krijgen en geen woning kunnen kopen nu in de knel. Daarom stelt de SP-fractie voor deze ‘noodknop’ zo snel als mogelijk in Groningen te gebruiken.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“De huurprijzen schieten de pan uit. Veel jongeren en starters zijn hier de dupe van. Zij betalen hoge huren waardoor commerciële verhuurders grof geld verdienen. Daarom moet de vrije sector veel meer gereguleerd worden.” 

Huurders met een inkomen boven de 36.798 euro per jaar kunnen niet meer terecht in de sociale huursector. De SP vindt huurprijzen rond de 900 à 1000 euro ook al erg hoog maar wil dat huren in de vrije sector niet nog verder stijgen. 

Dijk:

“Andere politieke partijen praten over zogenaamde ‘middenhuur’, maar prijzen boven de 1000 euro zijn gewoon mega dure huren.”

 Daarnaast wijst Dijk op het belang van betaalbaar wonen voor iedereen:

“Als de huren in de binnenstad en schilwijken onbegrensd blijven stijgen, dan dreigen de binnenstad en de schilwijken voor vele mensen onbetaalbaar te worden.”

In schriftelijke vragen roept de SP het college van burgemeester en wethouders op druk op Den Haag uit te oefenen om de ‘noodknop’ snel mogelijk te maken. De SP wil dat het college deze ‘noodknop’ in Groningen dan ook meteen gaat gebruiken. 

Zie ook:

U bent hier