h

SP: "Geen gezondheidsongelijkheid in Groningen."

18 juli 2018

SP: "Geen gezondheidsongelijkheid in Groningen."

Foto: SP

De SP-fractie maakt zich zorgen over het effect van gezondheidscampagnes in de gemeente Groningen. Onlangs stelde sociaalpsycholoog Susanne Täuber van de RUG dat veel campagnes, door de nadruk op eigen verantwoordelijkheid mensen ongewild tegen elkaar opzetten. De SP ziet deze nadruk ook in de Healthy Ageing Visie van de stad, bijvoorbeeld bij het rookvrij maken van allerlei plekken in de stad.

De SP is bezorgd dat deze campagnes niet effectief zijn en een grotere tweedeling in de stad veroorzaken en vraagt het college om de onderzoeksresultaten te gebruiken in de gezondheidsvisie van de stad.

SP-woordvoerder Daan Brandenbarg:

“De eigen verantwoordelijkheid speelt bij veel gezondheidsproblemen en verslavingen slechts een kleine rol. Roken is bijvoorbeeld enorm verslavend. Dan helpt het niet om mensen aan te spreken op hun gedrag door ze bij speeltuinen of sportclubs te weren. Sterker nog, daarmee zet je mensen tegen elkaar op, zo blijkt nu uit onderzoek. Wij willen weten of en hoe de gemeente deze resultaten gebruikt voor haar beleid.”

De SP-fractie heeft het college gevraagd om de resultaten uit het onderzoek van Täuber te gebruiken bij toekomstig beleid voor gezondheidsbevordering. Brandenbarg stelt verder:

"Als we echt naar een rookvrij Groningen willen, wat op zich een goed streven is, moet er meer gebeuren. De tabaksindustrie moet aangepakt worden en mensen moeten goede begeleiding krijgen bij hun stoppogingen. Wij willen geen samenleving waarin zelfgenoegzame gezondheidswinnaar neerkijken op mensen die minder mogelijkheden hebben om gezond te zijn.”

U bent hier