h

SP neemt initiatief tot breed raadsdebat over huisvestingsproblematiek internationale studenten

6 september 2018

SP neemt initiatief tot breed raadsdebat over huisvestingsproblematiek internationale studenten

De SP-fractie in de Groninger gemeenteraad heeft het initiatief genomen tot een breed raadsdebat met bestuurders van de RUG en Hanze, de wethouder en studentenbelangenorganisaties. Een meerderheid van raadsfracties heeft al aangeven een dergelijk debat te steunen.

Ook de Groninger Studentenbond, de Universiteitsraadsfracties (SOG, DAG en Calimero) en medezeggenschapsraden (HSV en STERK) van de Hanzehogeschool hebben hun steun hiervoor uitgesproken. De partijen maken zich zorgen over de problemen met het huisvesten van internationale studenten.

Het college van B&W en onderwijsinstellingen zouden, naar aanleiding van de problemen in eerdere jaren, afspraken over de huisvesting maken. Volgens de SP lijkt hier niets van terecht te zijn gekomen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Zolang de RUG en Hanze ieder jaar meer internationale studenten blijven aantrekken, zullen de problemen steeds verder toenemen. Wij vinden het tijd om de wethouder en de bestuurders van de RUG en Hanze in een openbaar debat ter verantwoording    te roepen. Daarnaast moeten er nu echt strakke afspraken gemaakt worden waarbij het aantal nieuwe studenten moet samenhangen met beschikbare woonruimte.” 

De SP wil graag dat het debat zo snel mogelijk wordt georganiseerd. De partij neemt aan dat de bestuurders van de RUG en de Hanze op de uitnodiging in zullen gaan en aan het debat zullen willen deelnemen.

U bent hier