h

Jongerenhuisvesting

16 november 2018

SP-Woonplan: Van commercie naar democratie

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk presenteert vandaag een plan van de SP over de woningmarkt getiteld “Van commercie naar democratie”. In het plan geeft de SP haar visie op de volkshuisvesting in de gemeente Groningen.

Volgens de partij is dat één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Om voldoende betaalbare woonruimte voor alleenstaanden, gezinnen, huurders, kopers, starters, jongeren en ouderen te realiseren moet de commercie wijken voor democratie.

Lees verder
26 september 2018

Succes: Aanpak malafide verhuurders en bemiddelaars in Groningen

Foto: Flickr

Vanaf 1 januari 2019 worden malafide verhuurders en bemiddelaars aangepakt in Groningen. Na jaren van voorstellen van de SP, bewoners en huurders heeft de gemeenteraad dit vandaag unaniem aangenomen.

Lees verder
12 september 2018

Brede steun voor harde aanpak huisjesmelkers

Foto: SP

Afgelopen dinsdag besprak de gemeenteraad van Groningen een voorstel voor een nieuw stelsel voor verhuurdersvergunningen. Met het voorstel worden misstanden op de kamerverhuurmarkt harder aangepakt. In 2016 diende de SP een initiatiefvoorstel in wat vergelijkbare doelen had.

Lees verder
6 september 2018

SP neemt initiatief tot breed raadsdebat over huisvestingsproblematiek internationale studenten

De SP-fractie in de Groninger gemeenteraad heeft het initiatief genomen tot een breed raadsdebat met bestuurders van de RUG en Hanze, de wethouder en studentenbelangenorganisaties. Een meerderheid van raadsfracties heeft al aangeven een dergelijk debat te steunen.

Lees verder
18 oktober 2017

Stadsbestuur geeft gehoor: pandjesbazen worden aangepakt

'Het stadsbestuur wil misstanden bij pandjesbazen, zoals intimidatie, bedreiging, te hoge huur en oplichting aanpakken. Dat schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.'

Lees verder
6 september 2017

SP: “Gemeente moet RuG en Hanze aanspreken op gevolgen aantrekken internationale studenten”

Foto: SP Groningen

SP-fractie is geschrokken van de berichten dat internationale studenten in Groningen geen woningen kunnen vinden. De gemeente, de RuG en de Hanze willen de studenten nu huisvesten in de voormalige noodopvang voor asielzoekers. De SP baalt van de RuG en Hanze die steeds meer internationale studenten aantrekken zonder verantwoordelijkheid voor de gevolgen te nemen.

Lees verder
1 juni 2017

D66, VVD en GroenLinks onderschatten problemen met bootjesmelkers

De SP-fractie vindt de houding van collegepartijen D66, VVD en GroenLinks ten aanzien van bootjesmelkers naïef en problematisch. Naast huisjesmelkers op het vaste land, zijn er ook problemen met commerciële kamerverhuurders op het water. Volgens de SP moet er een keiharde aanpak van deze bootjesmelkers komen. De SP wil daarom een totaal verbod van kamerhuur op het water.

Lees verder
13 april 2017

SP-voorstel voor verhuurdersinspectie huisjesmelkers onderzocht

Het voorstel van de SP om een verhuurdersinspectie op te richten wordt door het stadsbestuur onderzocht. De SP wil een team van gemeentelijke inspecteurs die willekeurig maar actief panden en verhuurders bezoekt. Zij moeten controleren op prijs, veiligheid, servicekosten en illegale verhuur.

Lees verder
24 maart 2017

Gemeente steunt studenten in strijd tegen malafide bemiddelaars

De gemeente Groningen gaat een fonds creëren tegen malafide bemiddelingsbureaus. Huurders kunnen van het fonds gebruik maken om te hoge en verboden bemiddelingskosten aan te vechten.

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen kaartte het probleem van de te hoge bemiddelingskosten aan en vroeg het stadsbestuur om maatregelen te nemen.

Lees verder
18 januari 2017

Stadjers pakken de macht in Groningen

Afgelopen jaren is er veel veranderd in Groningen als het gaat om het opkopen van panden en het volbouwen van onze buurten door huisjesmelkers en vastgoedbazen. In 2014 was het antwoord van dit college op vragen van de SP over het optoppen van kamerverhuurpanden in de Schildersbuurt nog: “Er zijn voldoende mogelijkheden om een vergunningaanvraag voor het uitbreiden van een kamerverhuurpand te weigeren.” Inmiddels is, onder druk, het gehele beleid omtrent het optoppen en uitbreiden van kamerverhuurpanden in de stad aangescherpt. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier