h

SP pleit voor onderzoek naar segregatie onderwijs in Groningen

20 september 2018

SP pleit voor onderzoek naar segregatie onderwijs in Groningen

Foto: atelier PRO / Flickr

Afgelopen dinsdag besprak de gemeenteraad op initiatief van de PvdA de tweedeling in het onderwijs in Groningen. Het is gebleken dat Groningen in de top drie staat van steden waar de segregatie in het onderwijs het grootst is.  De SP pleit daarom voor een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de grote segregatie in Groningen.

Het onderzoek zou dan onder andere moeten gaan over waar in Groningen segregatie vooral voorkomt en de oorzaken hiervan. Ook zouden bestaande en nieuwe oplossingen tegen het licht moeten worden gehouden.

SP-raadslid Wim Koks:

“De SP-fractie realiseert zich dat er een forse inzet nodig is om het segregatiemonster te stoppen. Wat er moet komen is volgens ons helder: ‘een evenwichtig samengestelde schoolbevolking’. De vraag hoe dit bereikt kan worden is een opdracht aan het college: doe hier onderzoek naar. Een onderzoek waarin de stem van de ouders en de leerkrachten een stevig onderdeel in zijn.“

Volgens de SP ziet het college segregatie als een probleem maar gaat zij niet dieper in op de aanpak. De SP wil segregatie vanzelfsprekend met alles wat het kan bevechten en ervoor zorgen dat Groningen uit de landelijke segregatie-top-drie verdwijnt. Zij pleit daarom voor een doordachte plan van aanpak.

Dit om te voorkomen dat er straks schitterende nieuwe scholen worden gebouwd waar segregatie nog steeds aan de orde van de dag is. De noodzaak voor goede onderwijshuisvesting staat volgens de SP echter buiten kijf.

U bent hier