h

Gemeenteraad wil stemmen zonder stempas mogelijk maken en meer stembureaus in de wijken en dorpen met laagste opkomst

28 maart 2019

Gemeenteraad wil stemmen zonder stempas mogelijk maken en meer stembureaus in de wijken en dorpen met laagste opkomst

Foto: DennisM2

De SP-fractie wil dat de gemeente bij verkiezingen extra stembureaus opent in wijken waar de opkomst het laagst is. De afgelopen verkiezingen werden er meer stembureaus geopend in de binnenstad, het station en op de universiteit en hogeschool. Volgens de SP moet de inzet van de gemeente meer gericht zijn op plekken waar de opkomst laag in plaats van hoog is. Daarnaast stelt de SP voor om het stemmen zonder stempas mogelijk te maken. Beide voorstellen kregen gisteravond steun van de gemeenteraad. 

De verantwoordelijkheid van een hoge opkomst blijft volgens meerdere raadsleden altijd bij politieke partijen zelf liggen. Toch is de gemeenteraad van mening dat met een aantal praktische verbeteringen onnodige drempels vermeden kunnen worden om de opkomst te verhogen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“In sommige wijken ligt de opkomst bij verkiezingen slechts tussen de 20 tot 30 procent. Het ligt veel meer voor de hand om daar de drempel om wel te gaan stemmen te verlagen. Bijvoorbeeld door juist daar meer stembureaus te open.”

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en de gemeente Rotterdam komt naar voren dat een groter aantal stembureaus per duizend inwoners bijdraagt aan een hogere opkomst, evenals een toename van het aantal stembureaus in gemeenten.

Ook vraagt de partij zich af waarom men met de stempas moet stemmen. Dijk: “Te vaak verliezen mensen de stempas. Dat is onhandig en onnodig. Iedereen moet bij het stemmen al legitimatie tonen. Waarom is de stempas dan nog nodig? Neem die drempel ook gewoon weg, zodat mensen op een aantal locaties, ook op het laatste moment en zonder stempas, alsnog kunnen stemmen.”

Beide voorstellen konden op brede steun van de gemeenteraad rekenen. Het college van B&W gaat de voorstelen de komende maanden uitwerken. Voor de komende Europese verkiezingen gaat dat helaas nog niet lukken. 

U bent hier