h

SP: “Maak einde aan en voorkom zorgfraude met PGB’s”

19 maart 2019

SP: “Maak einde aan en voorkom zorgfraude met PGB’s”

Afgelopen week berichtte het Dagblad van het Noorden dat er wederom sprake is van zorgfraude door het misbruiken van Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s). In het artikel wordt gesproken over een nieuw verdienmodel voor de misdaad. In dit model worden  zogeheten zorgboerderijen gefinancierd aan de hand van persoonsgebonden budgetten van onwetende cliënten.

Met name kwetsbare personen, zoals verslaafden, psychiatrische patiënten en andere hulpbehoevende personen zijn hiervan het slachtoffer. De SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten of zij bekend is met risico’s in Groningen van persoonsgebonden budgetten door malafide zorgbedrijven.

Ook wil de SP weten hoe vaak de gemeente een onderzoek is gestart naar fraude aan de hand van PGB’s en hoe de gemeente dergelijke fraude opspoort en voorkomt. 

SP-raadslid Wim Koks:

“Met dit verdienmodel worden duizenden euro’s al dan niet tonnen verdiend over de ruggen van hulpbehoevende mensen. Voor het goede begrip, er wordt veel goede zorg verleend met de PGB. Juist daarom heeft fraude in deze sector alle aandacht nodig van de gemeente.” 

Eerder is in Groningen al besloten dat er meer ingezet wordt op zorg door middel van gecontracteerde organisaties omdat dit de samenhang met andere zorgbehoeften beter dient.

De SP hoopt fraudegevallen eerder te kunnen voorkomen in Groningen en trekt met deze vragen aan de bel en vraagt wat de gemeente extra kan doen om cliënten te beschermen en fraude te voorkomen. De fractie in de gemeenteraad verwacht binnen drie weken antwoord van het college.

U bent hier