h

“Breek de markt, bouw aan volkshuisvesting"

7 juni 2019

“Breek de markt, bouw aan volkshuisvesting"

Tijdens de bespreking van de woonvisie voor Groningen kwam de SP met meerdere plannen voor meer betaalbare woningen voor de (lagere) middeninkomens. Naast het bouwen en renoveren van sociale huurwoningen, moet volgens de SP op de vrije woningmarkt fors ingegrepen worden. 

Door middel van een woonplicht, huurregulering en betaalbare vrije sector huurwoningen door corporaties, moeten (lagere) middeninkomens meer mogelijkheden  en bescherming krijgen. Voor deze voorstellen kreeg de SP steun in de raadscommissie Ruimte en Wonen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 

"Steun voor deze plannen was de afgelopen jaren ver te zoeken. Dat is nu gelukkig anders, want de noodzaak is groter dan ooit.” 

Voor een deel van de voorstellen moet de regering de gemeenten meer mogelijkheden geven. “De druk vanuit grote steden begint toe te nemen. Groningen moet met deze steden pleiten voor meer mogelijkheden om de markt te beteugelen. Natuurlijk loopt ons Kamerlid Sandra Beckerman hierin voorop.", aldus Dijk.

De afgelopen jaren heeft de SP met vele buurtbewoners acties gevoerd tegen huisjesmelkers die buurten verpesten en jongeren uitbuiten en intimideren. Maar ook huurders uit de vrije huursector pakte de handschoen op en gingen de strijd aan tegen achterstallig onderhoud en hoge huren.

Dijk: “Het zijn die huurders die hun nek uitsteken en samen in actie komen, die deze politieke veranderingen brengen. Daar mogen zij en moeten wij trots op zijn.” 

U bent hier