h

SP wil percentage in plaats van vast bedrag bij toeristenbelasting

18 juni 2019

SP wil percentage in plaats van vast bedrag bij toeristenbelasting

De SP heeft tijdens de commissievergadering Financiën & Veiligheid gepleit voor het heffen van toeristenbelasting als percentage in plaats van een vast bedrag. De gemeente Groningen wil per 1 januari de logiesbelasting flink gaan verhogen. De voorgestelde vaste bedragen zijn volgens de SP te hoog. 

Volgens het gemeentebestuur zijn deze vaste bedragen nodig om de gaten in de begroting te dekken. De bedragen zijn als volgt: voor camping- en jachthavens geldt € 2,- per persoon per nacht. Bij hotels, hostels en bed & breakfast's is dat € 3,70,- .

Dit bedrag is verhoudingsgewijs een veel groter deel van de prijs van een overnachting bij een goedkopere kamer dan bij een duurdere. De SP pleit daarom voor een logiesbelasting in percentages in plaats van een vast bedrag. Bij een lagere prijs is het bedrag aan toeristenbelasting dan ook lager. Dit is eerlijker voor goedkopere accommodaties buiten het centrum en de stad. (zoals in Ten Boer)

Tevens vindt de SP dat de verhoging te snel wordt ingevoerd.

SP-raadslid Lucy Wobma:

“Behalve dat het bedrag nu te hoog is, gaat het ook te snel. Dit soort maatregelen zouden in fases moeten worden ingevoerd. Zo kunnen ondernemers wennen aan een situatie en kan er tenminste geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.”

Airbnb
De SP heeft bij de vergadering ook de regels rondom Airbnb aangekaart. Dit verhuurdersplatform is al jaren actief in Groningen maar hoeft nog altijd geen logiesbelasting te betalen. De SP vindt dat dat zij onder dezelfde regels als B&B's en hotels moeten gaan vallen. Hierdoor kan de opbrengst van logiesbelasting over een groter aantal overnachtingen verdeeld worden, waardoor deze belasting niet zo fors omhoog hoeft zoals nu voorgesteld. Als Airbnb in de toekomst niet meewerkt aan het invoeren van een belasting dan wil de SP dat de gemeente het verhuurdersplatform gaat verbieden.

“Het college zegt hier al langere tijd mee bezig te zijn, maar er zijn nog steeds geen concrete acties ondernomen. De SP blijft er daarom op aandringen hier werk van te maken om zo een gelijk en eerlijk speelveld te hebben in de stad.”, aldus Wobma.

Het raadsvoorstel over de toeristenbelasting (logiesbelasting) wordt verder besproken tijdens bij gemeenteraad op woensdag op 26 juni 2019.

U bent hier