h

SP vraagt opheldering over hoge aantal daklozen

3 september 2019

SP vraagt opheldering over hoge aantal daklozen

Volgens CBS-cijfers is het aantal daklozen in Nederland de afgelopen tien jaar verdubbeld. De SP wil onder andere weten of de verdubbeling ook in Groningen heeft plaatsgevonden. Aan de hand schriftelijke vragen aan het college van B&W hoopt zij binnen een paar weken hierover opheldering te krijgen.

Zo blijkt uit jaarcijfers van de gemeente dat er in de provincie Groningen ongeveer 800 mensen (waaronder 76 jongeren) op straat leven. Dit zouden er volgens de landelijke trend na berekening ongeveer 1400 moeten zijn. De SP wil weten dan ook weten welke cijfers kloppen: de CBS-telling of de gemeentelijke telling.

Oorzaken van de toename
De vragen gaan daarnaast over de oorzaken van de landelijke toename en in hoeverre deze in Groningen spelen. Het CBS noemt de volgende oorzaken: een tekort aan betaalbare huurwoningen; een afname van (woon)plekken bij maatschappelijke opvang, GGZ en Jeugdzorg; complexere regelgeving en hardnekkige werkloosheid bij bepaalde delen van de arbeidsmarkt. De SP wil ook dat er een nieuwe Daklozenmonitor wordt gepubliceerd. De laatste monitor is van maart 2017. 

Huisuitzettingen door woningcorporaties
Daarnaast wil ze ook weten hoeveel huiszettingen er de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden. De SP wil, behalve bij drugsoverlast, een eind aan deze huisuitzettingen. De problemen worden door huisuitzettingen vaak alleen maar groter en er zijn hoge kosten mee gemoeid. (Naar schatting: 15.000 euro per huisuitzetting)

SP-raadslid Wim Koks:

“Uit je huis gezet worden is een menselijk drama helemaal als daar kinderen bij betrokken zijn. Verder heeft geen pas dat corporaties hun probleem met huurders afwentelt op de samenleving door mensen op straat te zetten.”

U bent hier