h

SP maakt zelf nieuwe verordening voor referendum

12 februari 2020

SP maakt zelf nieuwe verordening voor referendum

Foto: DennisM2

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen werkt aan een voorstel om opnieuw referenda in de gemeente Groningen mogelijk te maken. Dat doen de socialisten nadat in het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, is besloten niet met spoed een referendumverordening actief te maken. Vanwege de herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is dat namelijk nodig.

Dit kwam aan het licht toen de SP aankondigde een referendum te willen over de toekomst van het afvalbeleid. Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie houden een snelle nieuwe verordening tegen. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg doen ze dat om “een referendum over Dìftar te dwarsbomen.”

Brandenbarg:

“Een nieuw afvalbeleid heeft grote gevolgen voor alle inwoners én hun portemonnee. Dat moet niet met een kleine meerderheid in de raad worden doorgevoerd. Daarom willen wij inwoners zelf vragen zich uit te spreken. Dat deze partijen nu de mogelijkheid voor inwoners om zich daarover uit te spreken dwarsbomen getuigt van arrogantie en angst voor de mening van inwoners. Wij maken daarom zelf wel een verordening.”

Volgens Brandenbarg zorgt een referendum aantoonbaar voor publiek debat en grotere betrokkenheid bij en draagvlak voor beleid.

“Dit college zegt met allerlei democratische vernieuwingen aan de slag te willen. Dat ze een aantoonbaar middel dat inwoners echt macht geeft nu uitstelt uit angst voor politiek gezichtsverlies is uitermate teleurstellend. Wij gaan binnen en buiten de raad de boer op zodat inwoners die stem wel krijgen.” Aldus Brandenbarg.

U bent hier