h

Oppositiepartijen Groningen: “Koppel referendum DIFTAR aan TK-verkiezingen in maart”

29 mei 2020

Oppositiepartijen Groningen: “Koppel referendum DIFTAR aan TK-verkiezingen in maart”

Wacht met de invoering van Diftar zodat tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 een referendum georganiseerd kan worden. Dat stellen de Groningse raadsfracties van de SP, Stadspartij, 100% Groningen, Student & Stad en de PVV.

Omdat het afvalbeleid van de voormalige gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer gelijkgetrokken moet zijn per 2021 stellen de fracties voor om eerste instantie het model van Groningen en Ten Boer te hanteren, met een afvalstoffenheffing op basis van grootte van huishouden.

Deze partijen dienden eerder een initiatiefvoorstel voor een nieuwe referendumverordening in, maar deze is wegens de coronacrisis nog niet besproken. Gezien de beperkte mogelijkheden voor inspraak vinden de partijen dat het nieuwe afvalbeleid niet zonder goede volksraadpleging kan worden veranderd. Eerder bleek slechts 15% van de inwoners van Groningen en Ten Boer voor de invoering van Diftar. 

SP-raadslid en initiator van het initiatiefvoorstel Daan Brandenbarg zegt daarover:

“Er is veel verzet tegen Diftar onder inwoners, daarom is een referendum nu belangrijker dan ooit. Het is een ingrijpend besluit, met hoge invoeringskosten. Bovendien is er een grote verdeeldheid in de raad. Stel daarom de invoering uit, zodat we een referendum kunnen organiseren. Door dat te combineren met de verkiezingen van maart 2021 druk je bovendien de kosten voor een referendum en wordt de opkomst bevorderd.”   

Reageren? Graag! ✉️
Mail naar groningen@sp.nl

U bent hier