h

SP: geld dat mensen hard nodig hebben is vorig jaar op de plank blijven liggen

18 juni 2020

SP: geld dat mensen hard nodig hebben is vorig jaar op de plank blijven liggen

Foto: Flickr / Flickr

Uit de financiële verantwoording van 2019 van de gemeente Groningen blijkt dat dit college veel moeite heeft om geld uit te geven, daar waar mensen het hardst ondersteuning en hulp nodig hebben. 

SP-raadslid Bob de Greef: “De wethouder kan zich wel neerleggen bij zijn financieel-technische uitleg, maar wij hebben de plicht om de levensstandaard van onze bewoners op peil te houden. Dat dit niet lukt, blijkt uit de positie van Groningen als een van de armste steden in het land.”

De SP houdt het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het niet besteden van het overgebleven geld: 2,7 miljoen op bij Wmo, waarvan 800.000 euro op de thuiszorg. 1,5 miljoen euro op de maatschappelijke opvang en 3,2 miljoen euro op het programma Werk In Zicht.

SP-raadslid Bob de Greef:

"Dit is niet te rijmen met de doelen die niet zijn behaald binnen deze domeinen. En al helemaal niet met de bezuiniging op de Stadjerspas die dankzij actie van bewoners en de SP is tegengehouden. De gemeenteraad stelt geld ter beschikking voor noodzakelijke voorzieningen voor inwoners, maar het geld wordt bij lange na niet uitgegeven, terwijl veel mensen in de stad dit wél nodig hebben!"

De SP heeft gisteren ook alvast toegelicht hoe het dit jaar anders moet: de ambities van deze coalitie moeten flink worden gematigd en er moet een solidariteitsfonds worden opgericht om de gevolgen van de Coronacrisis te kunnen opvangen.  

De Greef: “Denk aan het schrappen van een megalomaan nieuw muziekpodium, bezuinigingen bij gemeenteraadsleden en het college zelf, maar ook aan voorstellen die Groningers helpen zoals inkomensondersteuning voor (jonge) werkzoekenden, veel meer sociale woningbouw, en energiebesparende maatregelen zoals het isoleren van woningen en zonnepanelen op zoveel mogelijk daken in Groningen.”

Reageren? Graag! ✉️
Mail naar groningen@sp.nl

U bent hier