h

SP wil maatregelen tegen discriminatie bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders

7 juni 2020

SP wil maatregelen tegen discriminatie bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat het college van burgemeester en wethouders met plannen komt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Uit de Monitor Discriminatie 2019 van Noord Nederland komt naar voren dat de grootste stijging en verreweg de meeste meldingen van discriminatie uit de gemeente Groningen komen.

Hierbij springt het grote aandeel van meldingen over discriminatie op basis van afkomst, geslacht en leeftijd op de arbeidsmarkt en discriminatie op grond van handicap bij de collectieve voorzieningen het meeste in het oog.

Ook de lage melding- en aangiftebereidheid is een punt van zorg. De SP stelt dan ook een aantal maatregelen voor om deze problemen aan te pakken.

SP-raadslid Jimmy Dijk:

“We zien dat veel mensen aandacht vragen voor racisme en discriminatie. De Monitor Discriminatie 2019 toont een stijging van discriminatie aan. Als samenleving moeten we iedere vorm van discriminatie en achterstelling bestrijden. Maar daar moeten dan wel concrete maatregelen voor worden genomen. Discriminatie op de arbeidsmarkt is onacceptabel. Daarom wil de SP dat de gemeente hier concrete acties op onderneemt."

De SP vindt dat de huidige aanpak te vrijblijvend is en een grotere prioriteit moet krijgen. De partij stelt dat er wel aan signalering wordt gedaan, maar het vervolgens ontbreekt aan een krachtige aanpak.

Daarom pleit de SP ervoor dat de arbeidsinspectie meer middelen en mogelijkheden krijgt. Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie moeten worden beboet en op een zwarte lijst worden geplaatst. Daarnaast stelt de SP voor om bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders waar meldingen van worden gedaan zogenaamde inspectie-sollicitanten en inspectie-woningzoekenden moeten worden ingezet. 

Dijk: “We zien dat mensen grote zorgen hebben over racisme en discriminatie. Mijn partij roept mensen op om wel aangifte te doen. Mensen die concrete acties en maatregelen willen kunnen contact met de SP opnemen.”

U bent hier