h

SP wil meer aandacht voor straatcultuur

18 november 2020

SP wil meer aandacht voor straatcultuur

Vandaag staat de nieuwe cultuurnota op de agenda van de gemeenteraad. De SP wil dat er vanuit deze nota meer geld gaat naar initiatieven rondom jongeren in de wijken en/of straatcultuur. De SP-fractie vindt hiervoor ruimte in de begroting door geld voor de huur van dure cultuurgebouwen voortaan uit een ander fonds te halen.

Er gaat steeds meer geld vanuit de cultuurnota naar grote cultuurinstellingen, met name voor de huur van dure gebouwen. Gebouwen die steeds weer gebouwd worden, maar waarvan de huur voor de gebruikers amper op te brengen is. 

SP-raadslid Lucy Wobma:

“Geld dat bestemd is voor cultuur, moet niet gebruikt worden voor de bouw en huur van prestige-objecten.”

De SP stelt dan ook voor om tegemoetkoming zoals voor de hogere huurkosten van de Kunstwerf, een nieuw onderkomen voor vier theatergezelschappen, voortaan te betalen uit het Stedelijk Investeringsfonds. Het vrijgekomen bedrag kan dan alsnog aan cultuur besteed worden, zoals projecten voor ondersteuning van straatcultuur en jongeren in de wijken.

“Cultuur leeft volop onder jongeren, alleen niet binnen een vast stramien en binnen de muren van cultuurpaleizen. Wil Groningen écht een cultuurstad zijn, dan moet er veel meer geïnvesteerd worden in de jongeren- en straatcultuur, waar allerlei spannende dingen gebeuren op het gebied van muziek, mode en dans.” Aldus Wobma

U bent hier