h

SP: ‘Overlast voor bewoners Vierverlaten moet stoppen’

15 april 2021

SP: ‘Overlast voor bewoners Vierverlaten moet stoppen’

Foto: Jack Kleefman

De SP wil dat de gemeente zich harder inspant om recyclingbedrijf Scheffer bij Vierverlaten te laten verhuizen. Ook moet de groenzone, die al sinds 2009 wordt beloofd, er nu snel komen. Bewoners in Vierverlaten bij Hoogkerk hebben al meer dan tien jaar te maken met (stank)overlast en verkeerslawaai.

De gemeente gaf in beantwoording op vragen de SP al aan dat het verlenen van een vergunning volgens de huidige regels (bij nieuwbouw) niet meer zou mogen. De afvalwerker zit veel te dicht bij de woonwijk. Er moet minstens 500 meter afstand zijn tussen bebouwde kom en dergelijke bedrijfsactiviteiten. 

SP-raadslid Wim Koks:

“Deze werkzaamheden horen niet thuis in een woonbuurt. Het wordt tijd dat gemeente en provincie aan de slag gaan en voor een oplossing zorgen.”

Het gemeentebestuur gaf ook aan dat deze situatie door de jaren heen tot stand is gekomen en dat het daarom een vergunning heeft afgegeven na controle. Zij zijn het wel met SP-raadslid Wim Koks en de bewoners eens dat de situatie in Vierverlaten onwenselijk is. 

Foto: Jack Kleefman
Bewoners geven aan dat het nu echt tijd wordt dat het bedrijf gaat verhuizen. Daarom hebben zij onlangs een petitie voor overhandigd aan de gemeente.

Foto: Jack Kleefman
Bewoner Wessel Bergsma:

“De buurt is teleurgesteld. De overheid zou zijn burgers moeten helpen, maar in plaats daarvan worden wij een moeras van juridische en planologische regeltjes ingestuurd. Gemeente en provincie verwijzen naar elkaar en ondertussen gebeurt er niks."

Reageren? Mail naar groningen@sp.nl 

U bent hier